Category Archives: Media

Social Responsibility Day i Stockholm

Social Responsibility Day som Miljöaktuellt anordnade den 26 mars i Stockholm var mitt andra Miljöaktuellt-event som jag besökt under senaste 6 månaderna. Och precis som Sustainability Day i Malmö i december 2013, var dagen fylld med talare från olika verksamheter och med olika befattningar, presentationer med olika vinklar och diskussioner med olika problematiker.

SRDay

Personligen tycker jag att det är otroligt spännande att se så mycket folk på konferenser kring CSR eller Social Responsibility. Detta visar tydligt att intresset finns och ökar och att det finns behov av mer plattform för debatt kring CSR-problematiken. Jag vill gärna se ännu mer talare från olika branscher och sektorer som lyfter frågor som är aktuella för dem och ser på frågorna från sitt perspektiv.

Fler olika synvinklar på fler frågor är precis det som vi behöver idag. Det är klart att alla som deltog i konferensen visste vad dagen handlar om, det räcker inte att berätta om begreppet längre men vi vill se verktyg och praktiska exempel.

Och konferensens syfte var precis det – att ge verktyg och strategier genom att berätta om konkreta exempel från olika organisationer.

Sveriges CSR-ambassadör Bengt Johansson, Näringslivsminister Annie Lööf och Rädda Barnens Generalsekreterare Elisabeth Dahlin satte tonen för konferensen genom att ge en bra blandning av ett statligt, personligt, internationellt och svenskt perspektiv. Bengt Johansson menade att idag kan svenska konsumenter trycka på industrier och ställa högre krav på de etiska aspekterna av värdekedjor. Dessutom bidrar en bättre dialog mellan näringslivet och staten till en hållbarare utveckling. Även Näringslivsminister Annie Lööf pratade om vikten av rundabordskonferenser med regeringen och näringslivet. Enligt henne, är det dags att integrera CSR i sin verksamhet istället för att behandla CSR-frågor sidan om, som en separat dimension. Enligt Elisabeth Dahlin beror risker på den typ av verksamhet som ett företag bedriver, vilket innebär att barnarbete inte alltid är den största risken för ett företag och att fall av barnarbete borde analyseras ur olika vinklar (är det barnarbete när en 14-åring jobbar ett par timmar efter skolan?). Migration i moderna samhällen är en ny utmaning, menar Elisabeth.

20140326_101301

”Samhall återvinner människor”. Samhalls marknadsdirektör Mats Eliasson är övertygad att Sverige är bra på att prata mycket och göra lite när det gäller socialt ansvar. Men dagen har visat tydligt att det finns medvetenhet om vikten av CSR hos svenska företag och goda exempel av praktiskt arbete med CSR. Svenska Spel, till exempel, arbetar proaktivt inom sin påverkanssfär och hjälper spelmissbrukare. VD:en Lennart Käll vill att ”osunda intäkter från spelmissbrukare” (130 000 i Sverige!) ska bort från företaget. Lena Hök, chef för Skandias Idéer för livet, berättade om de underbara insatser som Skandia gör för att motverka potentiella problem med barn och unga som idag hamnar i riskzonen. Även Stockholmsoperan arbetar med sitt sociala ansvar och rapporterar enligt GRI G3.

Naturligtvis lyftes den otroligt komplexa frågan av socialt ansvar i leverantörskedjan under dagen. IKEA:s Saskia Dieleman-Jamin visade en väldigt intressant presentation om hur IKEA arbetar med sina leverantörer inom Iway. IKEA har ca 400 000-600 000 anställda hos 1-ledsleverantörer i 50 länder, en enorm siffra och ett enormt ansvar vilket IKEA tar på allvar. Om en leverantör ska arbeta med IKEA, måste man vara beredd på regelbundna granskningar och audits, och om man visar bra resultat kan man få ansvar för granskning av sina leverantörer – IKEA:s underleverantörer. På så sätt kan IKEA garantera bättre compliance och sprida kunskaper och medvetenhet om socialt ansvar i hela världen.

Engagemang av talarna och publiken och de goda exempel på verktyg och åtgärder, som dessutom inte är helt nya men som har funnits under en viss tid och visat bra resultat, fick mig att känna att det kanske inte är så illa som vi tror? ”Det är svårt att vara pessimist”, sa Patrik Derk från Telge Hovsjö. Diskussionen där han medverkade tillsammans med Morgan Olofsson från Röda Korset och Amanda Jackson från Swedbank inleddes med en väldigt dyster bild av den framtid som vi ska lämna åt våra barn. Men diskussionen var inte dyster utan realistisk och något utmanande. Visst finns det problem, visst ska vi oroa oss för våra barns framtid. Men allt är i våra händer. Vi ska visa våra barn med våra egna goda exempel hur man ska respektera omvärlden, människor och natur. En otroligt viktig roll i den uppfostran spelar vår konsumtion. Den ska helt enkelt bli hållbar. Presentation av Henric Barkman, forskare vid Stockholms universitet, handlade just om hållbart medborgarskap och hållbar konsumtion. Ett nytt och spännande begrepp som kom på tal var ”buycott” – makten som konsumenter har gentemot industrier, det som Bengt Johansson nämnde i sitt tal. Den vetenskapliga approachen till hållbar konsumtion var riktigt intressant. Henric berättade att vi som konsumenter tillhör fyra olika grupper beroende på vår motivation, resurser och möjligheter, och tillhörigheten till dessa grupper kan avgöra hur engagerade vi är som hållbara konsumenter.

Givetvis var CSR-kommunikation, ett av mina favoritämnen, en av frågorna som lyftes under konferensen. Johan Florén från Sjunde AP-fonden och Erik Hedén från Sustainable Brand Insight berättade om olika steg som företag och konsumenter går igenom när ett budskap levereras och dess mening integreras i verksamheten. Viveka Risberg från Swedwatch poängterade hur viktigt det är för CSR-arbete att kommunicera, vara transparent och ansvarsfull. Kommunikation ska ske på alla nivåer och i alla riktningar – inom en organisation mellan anställda och ledningen och utanför, med samhället och leverantörer. ”Man kan göra fel, eller göra för lite, men man kan ändå berätta att man gör något.”

Den givande dagen var lång och det kändes att de tåligaste som stannade kvar till minglet såg fram emot att åka hem eller hoppa in på ett tåg att bearbeta allt som de hade hört och sett i konferensens olika lokaler.

B2B intervjuar Daniel Eriksson

B2B

B2B, en bilaga av Dagens Industri, intervjuade TEM:s Daniel Eriksson om CSR, hållbarhetsfrågor i svenska näringslivet och vägen till en bättre värld. Läs hela intervjun här.

Intervjun med Daniel publiceras i B2B nummer 1 för mars 2014.

/Anna Yelistratova

CSR: Göteborg style

I måndags var det fint väder i Göteborg. Efter fyra timmar av stillasittandet på tåget (en timmes försening!) såg vi fram emot en promenad i den klara och friska luften. Det var en bra början på en inspirerande och lärorik eftermiddag med CSR Forum 2013.

Skärmklipp

Det är CSR Västsverige som varje år organiserar konferensen kring CSR frågor, en motsvarighet till CSR North i Malmö. En halvdag delades mellan key note speakers och två parallella sessioner, alla under rubriken Change & Borders: Framåt tillsammans. Och det var precis den känslan som jag fick i Göteborg – känslan av att man ville lära sig, påverka och agera tillsammans.

Man pratar mycket om CSR idag. Det är något som man ska göra, prata om CSR och visa att frågan är på tapeten. Företag inser att CSR ger en affärsmöjlighet och att i framtiden ska de vara tvungna att uppfylla hållbarhetskrav på sina produkter och verksamheter. Uttrycket ”business as usual” används ofta sådär negativt att peka på en ohållbar affär. Och trots att allt detta är bra och positivt, kan jag känna att det är för mycket ”ska”, ”komma”, ”börja”, ”möjlighet” och andra ord med ett implicerat framtidsperspektiv. Men vi lever inte imorgon, vi lever nu och vi måste agera nu. Enligt en studie som Accenture har gjort för FN, tycker de flesta VD:erna från 103 länder och 27 industrier att CSR kan ge en ny affärsmöjlighet. Och endast 33% tycker att företag gör allt som krävs att bemöta hållbarhetsutmaningar – här är verklighetsperspektiv, inga referenser till framtiden. Det innebär också att resterande 67% inser att företag inte uppnår sin potential och inte använder sina resurser tillräckligt. ”Det krävs kris att börja göra saker”, kloka ord av Pär Larshans, hållbarhetschef på MAX.

Ett annat problem som flera talare nämnde var begreppsförvirring. Företag visar sin kreativitet och försöker utmärka sig med olika namn som de har för sina hållbarhetsavdelningar – engelska CSR, CR, Sustainability, CSV och andra. Man skulle kunna döpa produktionsavdelning till ”resource transformation” eller personalavdelning till ”shared competense accumulation” eller något annat ”modernt” och ”fräscht”. Men det är just CSR dimensionen som blir en polygon för semantiska övningar.

Enligt författare och grundare av CSR International Wayne Visser som pratade på CSR Forum 2013 om konceptet CSR 2.0, nästa steg i utvecklingen av CSR, kommer det ske ett skifte från etiska konsumenter som gör ett hållbart val själva till granskat utbud av varor. Detta speglar ett annat aktuellt problem: alldeles för många val beror på konsumentens eller företagets goda vilja. Staten ska ställa hårdare hållbarhetskrav på företag om målet är att uppnå högre transparens i leverantörskedjan eller minskad miljöpåverkan i hela livscykeln på så många företag som möjligt. Emma Ihre, ansvarig för integreringen av hållbart företagande på Finansdepartementet, satt i panelen när för 6 år sedan beslutet togs om den obligatoriska hållbarhetsrapporteringen på alla statligt ägda bolag. Då var hon kritisk mot beslutet, erkände hon i måndags, men nu efter 6 år i branschen tycker hon att det var ett bra initiativ som gav bra resultat.

Bild1CSR Forum 2013 Change and Borders var definitivt värd den oväntat långa tågresan. Måndagens viktigaste slutsats: vi behöver mer samarbete, mer diskussion om bra – och inte minst mindre bra – exempel. CSR eller  hållbarhet ska inte vara ett affärsområde utan ett sätt att göra affärer. Det ska inte finnas geografiska eller industriella gränser, detta gäller alla överallt.

CSR Skånes nätverksträff

logo_CSR_staendeDen 20 november (en perfekt dag att prata om CSR: för 24 år sedan, den 20 november 1989, antogs FNs barnkonvention) träffades ett härligt gäng människor för att diskutera risker och möjligheter med att prata om CSR arbete. Temat är visserligen mycket komplicerat och behöver mycket mer än tre timmars diskussion, men talarna – Johanna Parikka Altenstedt, Staffan Fredlund från Fujitsu, Björn Almér från Barista, Rosman Jahja från Trelleborg AB och Annika Overödder från TCO Development – svarade på en del frågor kring CSR-profileringen med aktuella exempel från sina verksamheter. Kontrasten mellan Fujitsus kontor i den minimalistiska japanska stilen och det komplicerade ämnet fungerade väldigt bra.

DSCN1059

FujitsuFujitsus kontor med den fräscha japanska inredningen

 

Dagens första talare, konsult, universitetslärare och författare Johanna Parikka Altenstedt inledde träffen med ett inspirationsföredrag kring risker och möjligheter med CSR-kommunikation. Förare ska stanna vid rött ljus, det är klart, och precis lika klart är det att företag ska arbeta på det bästa möjliga sätt med sin sociala och miljöpåverkan. Är detta något som företag kan använda som bevis på sin ”godhet”? Idag gäller det att ta ett steg fram och börja göra mer: implementera mer hållbara innovationer, ta fram bättre policys, ha bättre koll på värdekedjan och massa annat.

Ett sätt för företag att göra mer är att titta på sina inköpsprocesser, inte minst inköp av IT. Hållbar IT är en viktig fråga på Fujitsu som arbetar med både hård och mjukvara. Enligt Staffan Fredlund, kan smarta val av IT företag minska användning av resurser, transporter, kontor och lageryta, vilket leder till förbättringar av miljöprestanda. Påverkan av IT på miljön och samhället är enorm, och den kommer att öka tillsammans med digitaliseringen av världen. Av olika anledningar handlar människor mer och mer tekniska prylar, byter dem alldeles för ofta utan att tänka på konsekvenser. Men som Annika Overödder från TCO påpekade, måste vi använda våra datorer i 98 år (!) för en hållbar produktcykel.

Detta påminde mig om amerikanska IFIXIT som nominerades till Sustainia Award 2013: de erbjuder ”a free repair guide for everything written by everyone”, så att alla kan känna sig tekniska och duktiga. Vi behöver mer verktyg att reparera, återanvända, återvinna.

För Trelleborg AB är det viktigt att undvika greenwashing (eller i Trelleborgs fall – bluewashing, efter Blue Dimension) och berätta om det positiva som de gör utan att glömma det negativa som de är medvetna om. Effektiv kommunikation leder till effektiv implementering av CSR och bättre affärer. Men det går inte att kommunicera sakligt och relevant utan att veta vilket värde som företagets produkter tillför. Det kan även hända att produkten tillför så mycket värde att det blir svårt att kommunicera allt – precis som med den hållbara kafékedjan Barista och dess ekologiska kaffe.

En givande dag var det med mycket intressant och nytt att prata om och tänka på. Här kommer några bilder från träffen:

DSCN1065Johanna Parikka Altenstedt: CSR kommunikation är inte att stanna vid rött ljus

 

DSCN1068Staffan Fredlund från Fujitsu: Nordens digitala samhällsbyggare

 

DSCN1069Staffan Fredlund från Fujitsu: Nordens digitala samhällsbyggare

 

  DSCN1073

Björn Almér från Barista: Det är INTE tanken som räknas

Sustainable Healthcare, Sustainable Health eller Environmental Health?

Vi på TEM och inte minst jag själv, arbetar väldigt mycket med det vi kallar Hållbar Sjukvård eller Sustainable Healthcare. I detta arbete gör vi allt från att arrangera konferenser, hjälpa sjukvårdsorganisationer och leverantörer till sjukvården med hållbarhetsfrågor och jobbar även  med bla export av miljöteknik till hälso- och sjukvården. Området är stort och komplext och därför är det naturligtvis svårt att definiera. Inte minst inom CleanMed-konferenserna, varav vi hade en i Malmö 2012, är deltagarna av vitt skilda åsikter om vad som ingår i begreppen. För att själv kunna kategorisera arbetet har jag gjort följande distinktioner:

Sustainable Health: Handlar om att minska sjukdomar, anti-rök, anti-fetma, cykelbanor som får fler att cykla, bättre folkhälsa etc. Naturligtvis är detta det bästa ur ett miljöperspektiv, om folk inte blir sjuka kommer de inte att ha någon miljöbelastning inom vården alls.

Sustainable Healthcare: Handlar om när någon väl har blivit sjuk och då ska få vård och behandling med så lite miljöbelastning som möjligt. I detta ingår energieffektivseringar, miljöledning på sjukhus, avfall, kemikalier, klimatsmarta transporter etc, men även leverantörskedjor och socialt ansvar.

Envionmental Health: Handlar om hur folk blir sjuka. Vilka utsläpp, kemikalier och tungmetaller orsakar vilka sjukdomar och i vilken utsträckning? Hänger ihop med Sustainable Healthcare på så sätt att även sjukvårdens utsläpp bidrar till att göra människor sjuka, både regionalt och globalt.

Naturligtvis är gränserna flytande och områdena går in i varandra på olika sätt och mina definitioner håller säkert inte för en akademisk granskning, men har gjort det lite lättare att kommunicera vad vi gör. Det är så klart även stora nationella skillnader i hur man arbetar med frågorna och var fokus läggs.

/Daniel Eriksson

TEM samarbetar med Miljöaktuellt kring utbildningar

Nu samarbetar TEM med Miljöaktuellt, Sveriges största miljötidning som bevakar allt inom miljö och hållbar affärsutveckling. TEMs Marie Pettersson och Anna Yelistratova kör igång 29-30 januari 2014 med kursen CSR – ansvarstagande i praktiken i Malmö.

Intresset för CSR ökar hos företag, och det blirmiljoaktuellt uppenbart att kunskaper inom CSR ska finnas på olika nivåer och olika avdelningar. Vi har skräddarsytt utbildningen till personer som behöver en grundläggande CSR utbildning som avstamp inför framtida arbete och som idag jobbar i företagsledningen, inköp eller har andra uppdrag som involverar praktiskt arbete med CSR-frågor både inom privata och offentliga organisationer.

kursledare

CSR – ansvarstagande i praktiken är en baskurs som ger grundläggande kunskaper inom CSR, ifrån internationella ramverk och normer till företagsanpassade CSR projekt och handlingsplaner. Några andra stolpar som vi tar upp inom kursen:

kursledare2

 • drivkrafter
 • inflytandesfär
 • intressentanalys
 • intressentdialog
 • väsentlighetsanalys
 • CSR-strategi
 • uppförandekod och dess implementering
 • CSR i leverantörskedjan
 • hållbarhetskommunikation, intern och extern
 • hållbarhetsredovisning

Och självklart innehåller utbildningen många intressanta diskussioner och workshops!

Mer info kring kursens program och kontaktuppgifter finns här. Anmäl dig här.

Ny som jurist och miljöexpert på TEM

Mitt namn är Francisco Ballas och jag är ny på TEM. Jag kommer att jobba med revision, ledningssystem och lagstiftning inom hållbarhetsområdet vilket är en utmärkt möjlighet för mig att på bästa sätt använda min bakgrund som jurist och miljöspecialist. Jag har alltid strävat efter att jobba som en länk mellan organisationer och människor för att skapa möjligheter och förståelse och det är ju just detta som TEM gör – hjälper företag och andra verksamheter som strävar mot en förbättrad hållbarhetsprestanda.

Jag är född och uppvuxen i Santiago, Chile där jag studerade juristutbildningen och arbetade som advokat innan jag för snart 10 år sedan bosatte mig i Helsingborg med min fru som är från staden. I Chile, och faktiskt i hela Sydamerika, är det mycket spännande tider nu. Det pågår stora ekonomiska och sociala förändringar i regionen som speglar vad som händer i världen men med sydamerikanska nyanser. Ekonomin växer och regionen utvecklas men samtidigt är situationen fortfarande svår för många fattiga.

Jag hade länge varit intresserad av miljöfrågor och hållbarhet och satte upp som mål för mig att hitta ett sätt att använda min bakgrund inom juridik för att arbeta med aktuella miljöfrågor och utmaningar. Jag började med studier i ekologisk ekonomi i Västerås och fortsatte med studier i miljövetenskap på Malmö Högskola. De senaste åren har jag jobbat som miljö och arbetsmiljöspecialist på några internationella och svenska företag.

En sak som har blivit tydlig för mig är att våra värderingar alltid följer oss och det gör att vi ofta tolkar saker och ting på ett litet annorlunda sätt jämfört med personen vid sidan om oss. Jag tycker att detta är bra och berikande men också en utmaning. Att arbeta med miljö och juridik ger oss chansen att skapa förändring mot en mer hållbar framtid. Istället för att sucka när nya lagar och regler träder i kraft kan man se detta som en möjlighet att revidera sin organisation och hitta nya och kanske bättre lösningar.

Om du vill kontakta mig finns jag på

Mobil: 0708927305

E-post: francisco.ballas@tem.se

/Francisco Ballas

Slides from CSR North 2013

Here are the slides from CSR North 2013 that we are allowed to publish. So if you are missing a presentation, we are simply not allowed to publish it.

bannercsrnorthJuliette Gaussem, Network Relations Coordinator, Global Reporting Initiative:
GRI Reporting and G4

Anna Yelistratova, Corporate Social Responsibility Specialist, TEM Foundation:
Corporate Responsibility audit of supplier and internal communication

Karolina Adolphson, Cajsa Björkén, Enetjärn Natur and Marie Berglund, NCC Roads:
Biodiversity and ecosystem services

Birgitte Mogensen, Member of the Danish Council for Corporate Responsibility:
Danish Council for Corporate Responsibility

Peder Michael Pruzan-Jorgensen, Vice President BSR:
Maritime Anti-Corruption Network

Dorte Gram Nybroe, Focal Point of the Global Compact Nordic Network and Senior Adviser, Confederation of Danish Industry:
Global Compact Nordic Network

Staffan Fredlund, Senior Consultant (sustainability), Fujitsu Sweden AB:
CSR and Green ICT at Fujitsu

Linda Scott Jacobsson, Project manager on ethical critera in public procurement, City of Lund:
Public procurement in the City of Lund

Morten Jastrup, senior analyst at Sustainia:
Sustainia as a strategic guide for businesses

”All material from Sustainia is copyright of Sustainia and reproduced with permission. Further redistribution, adaptation or other use of the material is only permitted with explicit permission from Sustainia.”

Tone Lauritzen, Ecological Footprint program manager, Nordea:
Nordea’s Ecological Footprint program

Peter Svensson, Procurement Consultant, National Swedish organization for procurement to municipalities and regions (SKL Kommentus Inköpscentral):
Audits for local authorities and regions of Sweden

WORKSHOP: Angie Farrag, Associate Director, BSR Transport & Logistics Practice:
BSR Training: Strategy, Materiality, and Integration

Photos from CSR North can be found here!

Thank you for joining us at CSR North 2013 and we hope to see you next year!

Missa inte CSR North 3 oktober – konferensen om CSR & Affärsnytta

bannercsrnorth

Den 3 oktober (med valfria sessioner den 4 oktober) arrangerar TEM CSR North. Konferensen arrangeras i Malmö för 4:e året i rad och i år bjuder vi på en internationell kavalkad av inspirerande talare. Vad sägs om…

 • Birgitte Mogensen, Member of the Danish Council for Corporate Responsibility
 • Juliette Gaussem, Network Relations Coordinator, Global Reporting Initiative
 • Bengt E Johansson, CSR ambassador, Swedish Ministry for Foreign Affairs
 • Amanda Jackson, Swedbank Group´s Human Rights and Sustainability strategist
 • Dorte Gram Nybroe, Focal Point of the Global Compact Nordic Network and Senior Adviser, Confederation of Danish Industry
 • Peder Michael Pruzan-Jorgensen, Vice President, BSR, Europe, Middle-East and Africa
 • Jeanette Skjelmose, Global Sustainability manager, IKEA supplying and range

…och många fler. Fokus på konferensen är CSR och affärsnytta. Partners och sponsorer är bland andra Region Skåne, BSR, Lunds Energi, CSR Norge, Sustainia och Lunds Universitet. Läs mer och anmäl dig på www.csrnorth.org

Nordic conference on Corporate Social Responsibility

Konferensen CSR North 2013 närmar sig med stormsteg. Idag är det två månader och en dag tills avspark. Läs nedanstående nyligen publicerade pressmeddelande och anmäl dig till årets nordiska konferens om organisationers samhällsansvar och hållbart företagande. Konferensen anordnas av TEM.
—-

An international conference is arranged on October 3-4 2013 in Malmö, Sweden, where Nordic sustainability professionals and business leaders meet to exchange their latest insights in sustainability management. A physical forum for professionals from all sectors has during the past three annual events proved to be an important way to catalyze and nurture the rapidly growing interest for sustainable business practices.

The conference CSR North showcases how businesses from the Nordic countries implement sustainability strategies and practices. A range of prominent speakers, practical workshops and discussion seminars provide the participants with new evidence and inspiration on topics such as sustainability reporting and procurement, ethical business practices, responsible supply chain management and implementation of sustainability strategies. Speakers represent large companies such as IKEA, Atlas Copco and Fujitsu, as well as county councils, the Swedish Ministry for Foreign Affairs, the Danish Council for Corporate Responsibility and many more.

- There are numerous great examples of organizations from the Nordic countries that clearly have understood the strategic values of sustainability, some of which will be presenting at CSR North. These organizations have worked hard to find new ways of running their business to stay ahead of competition, decrease risks and find new revenue streams through sustainability practices, says event manager Carl Höjman from TEM Foundation.

CSR North aims to be the natural annual meeting point for professionals to learn from each other and get up to date with the latest best practices in sustainability management, irrespectively of their sector and industry.

The three previous annual conferences have been directed only to businesses in southern Sweden and they have attracted 200 participants yearly. The 2013 conference, CSR North, expands the concept and will be held in English to welcome international delegates from the Nordic and Baltic regions.

CSR North 2013, 3-4 October, Malmö, Sweden. Conference webpage: http://csrnorth.org

Contact Carl Höjman, event manager CSR North 2013 carl.hojman@tem.se, +46 705 79 00 12 TEM Foundation at Lund university www.tem.se 211 22 Malmö +46 406 06 55 80

TEM is a non-governmental, business operating foundation that is financed by consulting assignments and research projects. Any potential profit is re-invested in the development of the organization and its activities. TEM offers a range of customized services to companies and other businesses that strive towards improved sustainability performance.

Hållbarhetstips i sommar

Tre snabba hållbarhetstips för sommaren:

- För dom regniga dagarna:

powermatrixgame
Ta an rollen som energichef och utforma ett hållbart energisystem för din egen fiktiva stad i ett gratis onlinespel (http://www.powermatrixgame.com) framtaget av Siemens. Syftet med spelet är enligt Siemens är ”att skapa en förståelse för de parametrar och regler som styr energimarknaden idag och i framtiden, samt ge insikter i samspelet mellan olika typer av energiproduktion och hur det påverkar städers möjlighet att växa”.

- Att läsa på innan innan du smörjer in dig en solig dag: Många solkrämers UV-skydd är giftiga för vattenlevande organismer.  Forskning från Stockholms universitet visar nu att utav 26 olika UV-filter som används i populära solkrämer är 12 av dessa var inte klassificerade som miljöfarliga, vilket de däremot är när de används i husfärger. Detta visar på brister i EU-lagstiftningen kring UV-filter. Läs om detta. Kommentar i pressmeddelandet från Magnus Breitholtz, docent på Stockholms universitet:
– Konsumenterna har möjlighet att välja om de ska använda en viss solkräm om det står på flaskan vilka kemikalier som är miljöfarliga. De kan även välja att inte använda solkräm alls, utan att solbada mindre eller skydda sig med kläder, säger Magnus Breitholtz.

- Att lyssna på under dom soliga och lugna dagarna på stranden eller i hängmattan: Programmet Sommar i P1 är ju just väldigt lämpat för en timme i hängmattan. Om du har missat att lyssna på just Leo Razzaks prat så rekommenderar jag det verkligen. Hans gärningar, insikter och budskap kommer hjälpa Sverige som samhälle och många människor i världen till ett bättre liv. Utdrag från Sveriges Radio som beskriver Leo: ”Inspiratör som föreläser såväl i Riksdagen som på högstadieskolor om hur mångfald kan användas ur ett affärsperspektiv. Har varit nominerad både till Årets Talare och Årets Affärsnätverkare. Driver stiftelsen Banglabarn, en ideell organisation som bland annat byggt upp social verksamhet och ett barnhem i en by i Bangladesh.”

/Carl Höjman

Hållbarhet – ett centralt ämne under Almedalsveckan


Redan efter vi har landat i Visby och fått tag i Almedalsguiden, som innehåller drygt 2300 evenemang, insåg vi att hållbarhet/CSR är ett viktigt ämne i Almedalen .  CSRtips.se är helt rätt i tiden och det finns ett stort intresse.

Vårt stora dilemma under veckan var att hinna med alla intressanta hållbarhetsevenemang.  Almedalen bjöd på både seminarier, paneldiskussioner och workshop där jämställdhets- och mångfaldsfrågor, miljöfrågor, korruptionsfrågor m.fl. varvades med ett tydligt budskap om att hållbarhet/CSR behöver bli en central del av företagens affärer och bidra till att skapa lönsamhet.

Några av de evenemang vi besökte var:

”Är mångfalden affärskritisk”, Resumé tillsammans med Swedbank och E.ON.

”Hur kan en bransch kommunicera hållbarhet på ett trovärdigt sätt?” Resumé tillsammans med Vattenfall

”Om ansvarsfullhet i alla investeringar”, Nordea

”Hållbart företagande – en förutsättning för framgång? ”, Almi

”Jämställdhetskrisen i chefsledet”, Ledarna

”Godhet lönar sig – hur byggs sociala företag som tjänar pengar på att förbättra världen?” Veckans Affärer med Postkodlotteriet”

Den stora nyttan med att medverka under denna vecka var att vi både fick lyssna på cases och forskning, kunde diskutera med representanter från näringslivet, ideell sektor, politiken och media.  Samtidigt fick vi också möjlighet att sprida kunskap om CSRtips.se och konferensen CSR North 2013.

Under hösten kommer CSRtips.se att lägga fokus på spridning av metoden. Är du intresserad av mer information kontakta gärna Jessica på jessica.andersson@foretagarna.se

På återseende

/Iris Rehnström, TEM

/Jessica Andersson, projektledare CSRtips.se

bild (35)

bild (36)