Extrem värme kommer döda fler

Enligt DN kommer klimatförändringarna att kosta många människoliv. Endast några graders medeltemperaturhöjning kommer att ge fler värmeböljor och fler som dör i dessa. Naturligtvis är det redan svaga, sjuka och gamla som drabbas värst! Vi minns alla katastrofen i syd- och mellaneuropa för några år sedan. Bara i Franrike räknar man med att minst 15 000 människor dog då.Det intressanta är att redan idag går det åt mer energi för att kyla än för att värma om man tittar globalt. Högre temperaturer skapar ett större kylbehov vilket i sin tur drar mer energi, som släpper ut mer växthusgaser som ger högre temeraturer… Snacka om ond cirkel.Redan nu måste man börja planera in kylbehovet vid nybyggnationer av sjukhus och ålderdomshem. Dock måste man skapa kylan från förnybara källor! Helst lokalt! Ett föredöme är Malmö Stad som har byggt en solcellsanläggning vid Sege Park i Malmö som kan ge el till byggnaderna i området, som bland annat innefattar en Neuropsykiatrisk avdelning och ett korttidsboende. Solceller som kan driva kylanläggningar borde vara standard vid nybyggnation av byggnader där gamla och sjuka ska vara. Vi andra får nog vara beredda på att svettas! /Daniel Eriksson

Kommentarer inaktiverade.