Exportera svenska miljöframgångar!

Ska vi vara helt realistiska och rannsaka oss själva så är Sverige är ett ganska litet och betydelselöst land, även sett ur ett miljöperspektiv. Insatser i Sverige har följaktligen relativt liten betydelse ur ett globalt miljöperspektiv, om de stannar här det vill säga. Därför måste de goda insatser som sker i Sverige exporteras. Det handlar om miljöteknik, management, ekonomiska styrmedel och andra insatser. Då kan Svensk miljöarbete göra en stor skillnad, även globalt. Alliansregeringens företrädare skriver idag på DN debatt att det är dags för resten av EU att ta sitt klimatansvar, vilket är helt rätt. De skriver även om vikten av att exportera svenska framgångsrecept. Om vi ska drabbas mindre av klimatförändringarna i Sverige måste vi ställa krav på andra länder. Dessutom måste vi marknadsföra svensk miljöteknik och svenska miljölösningar i de fall de faktiskt kan minska utsläppen av växthusgaser globalt. Vi kan och ska vara ett föregångsland, men för att vara det måste andra följa i vårat spår. /Daniel Eriksson

Kommentarer inaktiverade.