Vi använder fortfarande gårdagens teknologi

Dagens miljöproblem är i stor utsträckning ett resultat av gårdagens teknologi, som vi fortfarande använder. Våra bilar, flygmaskiner, kraftverk, produktionsmetoder, jordbruk och annat runt om oss är egentligen gårdagens teknik. Det som uppfanns och utvecklades på 1800-talet är i stor utsträckning den teknik som vi idag använder. Till och med det som anses som framtidens teknik är ibland från 1800 talet. Bränsleceller, vindkraftverk med mer som idag diskuteras som framtidsteknik är uppfunnet på 1800 talet. Av det kan man lära att det kan ta oerhörd lång tid från det att en sak är tekniskt möjlig till att den kommer ut på marknaden. Det måste vi ändra på för att möta miljöhoten. Ny miljöanpassad teknik måste snabbt kunna komma ut på marknaden och spridas i en mycket snabb takt. Omställning måste gå i ett tidigare aldrig skådat tempo när man väl har en lösning. Det duger inte att det skall ta 50-100 år från uppfinning till marknad. För att klara detta måste vi snabba på att skifta ut gammal miljöstörande teknik och system. För att klara detta måste vi alla bli oerhört mycket bättre på att efterfråga och välja de miljöriktiga alternativen. Det kan driva på en snabb förändring och ge den nya tekniken luft under vingarna. Men det räcker inte. Det krävs starka insatser från världssamfund och stater när det gäller lagar och spelregler så att miljöalternativen premieras och investeras i på ett helt annat sätt än idag. Mer pengar till utveckling av de miljöriktiga alternativen måste snabbt fram och här kan man inte förlita sig på befintlig kapitalmarknad. Det måste till kraftfulla satsningar på riskkapital riktat mot miljöriktiga lösningar. Staten bör börja med att sätta av minst 1 helst 10 miljard om året i statligt riskkapital. Då skulle vi få fart på utvecklingen och Sverige skulle kunna få fram framtidstekniker som också kan ge klirr i statens kassa när de slår igenom.

/Curt Schröder

Kommentarer inaktiverade.