Miljöskade- och saneringsförsäkringarna – ett gigantiskt slöseri med pengar

Har idag fördjupat mig i slutbetänkandet från Miljöansvarsutredningen som kom i våras. Den handlar delvis om miljöskade- och saneringsförsäkringarna och hur dessa kan förbättras. Intressant läsning! Dessa försäkringar är obligatoriska för tillstånds och anmälningspliktiga företag och ska gå till att betala person- och sakskada samt sanering av förorenade områden när ingen skyldig hittas som kan krävas på pengar.

De första tio åren (från 1989) betalades 250 miljoner in, under samma period skedde en enda utbetalning om 6 025 kr i ett skadefall om en förorenad brunn. 1999 till oktober 2006 betalades 375 000 kr ur miljöskadeförsäkringen och 6 miljoner ur saneringsförsäkringen ut. Under denna tid betalades det in mellan 7 och 20 miljoner kronor per år.

Kriterierna som måste uppfyllas för att få ersättning har helt enkelt varit för snäva och administrationen för tung. Avgiften har under senare år sjunkit och inbetalningen minskat och förväntas minska ytterligare när färre anläggningar omfattas av tillståndsplikt i Förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (SFS 1998:899). C-anläggningar som förut betalade 400 kr/år har sluppit ur systemet eftersom administrationen av anläggningar som trots påminnelseavgifter vägrade betala blev för dyr.

Utredningen har kommit fram till att dagens försäkringslösning inte är optimal. De föreslår istället att det nuvarande försäkringssystemet ersätts med en myndighetslösning som innebär att en statlig myndighet efter prövning enligt de båda ersättningsregleringarna skall besluta om utbetalningar av miljöskadeersättning och ersättning för verkställighetskostnader. Det är ju en klart bättre lösning än dagens i alla fall, men är den tillräckligt bra?

Jag ser fram emot ett system där alla dessa miljoner går till verklig miljöförbättring och ersättning av miljöskador i stället för att som idag gå in i ett svart hål av administration och försäkringsbolagsvinster.

/Marie Pettersson

Ett svar till “Miljöskade- och saneringsförsäkringarna – ett gigantiskt slöseri med pengar

  1. Ping: Miljöskade- och saneringsförsäkringarna försvinner – vad händer med pengarna? « TEM-funderingar