Bättre klimat för en Kaffelatte i veckan

Idag presenterade EU-kommissionen sina nya klimatkrav på medlemsstaterna och TEM-funderingar kommer nog att återkomma till ämnet framöver. En kort sammanfattning är dock att Sverige år 2020 ska ha minskat sina utsläpp av koldioxid med 17 % jämfört med 2005. Totalt ska EU minska sina utsläpp med 20 %, men beredskap ska finnas för 30 %. Andelen förnybara bränslen ska i Sverige uppgå till 49 % 2020. I paketet ingår fortsatta krav på utsläppshandel, det nya är att flyget nu äntligen kommer med och andra gaser än koldioxid ska inkluderas. Är detta slutet för lågprisflygen månntro? För transportsektorn är målet att 10 % av drivmedlet år 2020 ska vara biobränslen, vilket låter som ett alldeles för lågt mål. Drivmedel framställda av skogsråvara kommer att rankas högt, dvs metanol kommer troligtvis att vinna mark på bekostnad av etanol.

Speciellt dyrt blir det inte enligt Jose Manuel Barossa.

– Den extra ansträngning vi måste göra för att genomföra förslagen kommer att kosta mindre än en halv procent av BNP till 2020. Det motsvarar ungefär 3 euro per vecka för var och en av oss, sade Barroso. (SvD)

Med andra ord en kaffelatte mindre i veckan för var och en av oss. Det är väl ett pris vi kan betala för att minska utsläppen av växthusgaser?

Thomas Östros bidrar för övrigt med årets hittills roligaste citat i sin kommentar till att Sverige ska ha 49 % förnybara bränslen 2020!

– Förtroendet för Sverige är ordentligt skadat.
Socialdemokraterna anser att 50 procent vore ett rimligt mål. Nu hamnar det på 49 procent, säger Östros enligt TT.
– Regeringen har skämt ut Sverige. (Aftonbladet)

Sällan har en procentenhet varit så viktig!

/Daniel Eriksson

4 svar till “Bättre klimat för en Kaffelatte i veckan

 1. I min ögon en helt rimlig nivå. En nivå som gör att teknik, struktur och människa får en chans att hänga med. Men det är inte klart än, den svenska miljöpropositionen är inte klar med sina förslag/krav. Förhoppningsvis kommer man fram till en rimlig lösning. Alltför kraftiga omställningar drabbar alltid dom med minst ekonomiska resurser mest.
  Att det blir ett slut för lågprisflyg tror jag inte. Men kanske en minskad framtida luftflotta och mindre antal avgångar, dvs om inte flygplanstillverkarna kommer fram med några helt nya flygplanstyper, vilket verkar mindre troligt den närmaste tiden.

  Transportsektorn, vi får se vad det blir av med dom lovade järnvägssatsningarna, där får det plats mycket godstranporter. Sen finns det även ett flertal biogasprojekt som utvinner biogas ur sopor. Ypperligt för lastbilar då förvaringen av gasen är skrymmande. På lastbilar kan du placera flera tankar utan att minska lastvolymen. Men det måste till mindre snack och mer verkstad.

  En utveckling av metanolproduktionen, blir en stor fördel även för Sverige, kanske en framtida sektor med mycket arbetstillfällen.

  Etanolen finns det också plats för, men den är och har alltid varit ett del-alternativ och komplement. Vilket även metanolen kommer att bli tillsammans ytterligare ett flertal alternativ, en lång tid framöver.

  Egenligen finns det och kommmer hur mycket nya lösningar som helst så många att det blir direkt förvirrande. Samtidigt spännande då ideer och lösningar sprutar fram i en allt högre takt, och fler och fler ser även dom ekonomiska möjligheterna i den här utvecklingen.

  Gilla

 2. Känns futtigt.

  Resten av världen ångar på och släpper ut mer och mer samtidigt som vi ska minska utsläppen med 20%.

  Att vi sänker 20% gör nog ingen större skillnad tyvärr.

  Gilla

 3. Betapet, jag spekulerar vidare på ditt inlägg.

  Det gör skillnad, men jag tror samtidigt att blir EU för ivriga för snabbt i sina ambitioner för en mer hållbar utveckling så kan det istället utvecklas till ett dåligt exempel för länder som Kina och Indien. Blir det någon form av tillbakagångar i ekonomin så kommer det användas som starka argument mot den formen av politik för hållbar utveckling. Det är en balansgång. För övrigt är det ju EU:s hållning till klimatfrågan som tas upp som exempel och förebild i USA och stora delar globalt. Den i allt snabbare takt sinande oljetillgången pga av den snabbt ökande oljeanvändingen är ett lika stort hot som klimatfrågan. Jobbar vi ifrån oljeberoendet så får vi också en starkare ekonomisk grund att stå på.

  Gilla

 4. Jag tycker, precis som Alfaman, att det är spännande med alla ny tekniker som sprutar fram. Men a och o för att de skall lyckas etablera sig är priset. Jag träffade några lantbrukare före jul som funderade på att bygga biogasanläggningar på sina gårdar och de sade att i nuläget är det lönsamt med biogas, men sjunker priset på olja igen har de inte en chans.

  Gilla