Vision 2050

När man arbetar med miljö- och hållbarhetsfrågor är tidsperspektivet oerhört viktigt. Vissa saker är högaktuella att göra idag, t.ex. se till att man följer befintliga lagar, medan annat handlar om vad som är bäst på sikt när man står inför ett val eller en investering.
Fokus på miljöfrågor ändras dessutom hela tiden. Men uppenbart är att vi måste ha långa perspektiv och satsa på det som i längden är det bästa, även om det ofta är svårt att veta.

Min tanke är nu att vi tillsammans med er läsare ägnar oss åt att måla visioner och då gärna positiva sådana. Att beskriva en framtid som vi gärna vill ha den men också med konkreta exempel är viktigt. Genom att måla fler positiva visioner och kommentera varandras hoppas jag att det kan bli en spännande resa mot framtiden

För att få någon struktur i detta tänkte jag att vi grupperar våra visioner när det är möjligt under några rubriker. Inledningsvis skulle jag vilja börja med tre rubriker transporter (bilar, tåg, fartyg, lastbilar, pipelines mm) energi (omvandling, produktion, distribution, besparingar) och boende (hus, uppvärmning, sophantering, mm). Om detta fungerar kan vi kanske bygga på med fler rubriker, eller om det blir trångt dela upp det i underrubriker.

För att måla en vision 2050 krävs det antagligen inte så stor fantasi men jag hoppas att vi tillsammans kan måla visioner som kan förmedlas till andra och därmed kanske bidraga till att visionerna förverkligas. Den första vision som jag tänkte föres er med är inte så märkvärdig, men har funnits i min värld i 25 år och jag hoppas den blir verklighet innan 2005. Titta gärna på den under rubriken transporter

/Curt Schröder

Kommentarer inaktiverade.