Läkemedel i miljön – ett växande problem

Idag kan man läsa i Sydsvenskan att förskrivningen av antibiotika fortsätter att öka överallt i Sverige, förutom i Uppsala. Förutom problem med multiresistenta bakterier och liknande, hamnar läkemedelssubstanserna i naturen och kan även där orsaka stora problem, vilket vi nämnt på TEM-funderingar tidigare.

I Sverige är miljöpåverkan från läkemedel fortfarande ganska liten, men på kontinenten och i andra delar av världen , där befolkningstätheten är hög, är det ett reellt problem. Om jag inte minns fel konsumeras mer än 1 100 ton aktiv substans läkemedel i Sverige varje år och vi har cirka 1 000 olika substanser i våra läkemedel. Det som uppmärksammats mest är användningen av hormoner som påverkat fiskar utanför reningsverk negativt. Vissa hanfiskar har helt enkelt fått missbildade fortplantningsorgan på grund av för höga halter av kvinnligt könshormon från preventivmedel och hormonplåster. Andra läkemedelssubstanser har annan miljöpåverkan, men exakt vilka är inte utrett för en stor del av dem.

Problemet kan sammanfattas med:

 • Man hittar idag läkemedelsrester i floder, sjöar, hav och dricksvatten
 • Konsumtionen av läkemedel ökar ständigt
 • Mängden sötvatten är konstant, vilket gör att halterna av substanserna ökar.
 • Läkemedelssubstanserna är ofta persistenta
 • Läkemedelssubstanserna är ibland även toxiska och bioackumulerbara
 • De passerar i många fall kroppen utan att brytas ner
 • Reningsverken är dåliga på att rena avloppsvattnet från många av substanserna
 • Läkemedelssubstanserna påverkar andra biologiska och endokrina system utanför människokroppen

Man ska dock komma ihåg att läkemedel på många sätt är fantastiska och har minskat dödligheten och ökat livskvaliten för massor av människor, men vi behöver hitta sätt att minska påverkan på miljön.

I Sverige händer det dock en hel del. Numera finns det bland annat miljöinformation i FASS, vilket innebär att förskrivare kan börja ta miljöhänsyn när de förskriver läkemedel, även om valmöjligheterna än så länge är små om jag förstått det hela rätt. Det pågår massor av forskning kring ämnet för den som är intresserad och det finns mycket information på nätet. Nedan följer ett litet urval av artiklar och rapporter:

/Daniel Eriksson

2 svar till “Läkemedel i miljön – ett växande problem

 1. Hej! Vad bra att du hittade fram till vår (Läkare för Miljön) hemsida! Och nu hittade jag ännu fler länkar att lägga in så det blir ännu mer information på vår hemsida.

  Gilla

 2. Ping: Ställ miljökrav på tillverkning av läkemedel i utvecklingsländer « TEM-funderingar