Landstingen börjar ställa sociala krav

Sveriges tre största landsting, Stockholm Läns Landsting, Västra Götalandsregionen och Region Skåne ska börja ställa sociala krav på varor som köps in.

Närmare 90 procent av all sjukvårdsmateriel som levereras till Stockholms läns landsting tillverkas i Asien och i vissa länder finns det problem, säger Anna Linusson, miljöchef på Stockholms läns landsting/Miljöaktuellt

Det är mycket glädjande att landstingen tar detta ansvar. Naturligtvis är det ohållbart att Svensk sjukvård orsakar lidande och sjukdom någon annanstans. Svensk sjukvård ska naturligtvis inte bidra till att människor blir sjuka av att tillverka saker till den, eller för den del påverkas negativt av miljöproblem orsakade av den samma. Sjukvården har ett särskilt moraliskt ansvar när det gäller CSR och miljöfrågor. Man kan ju faktiskt inte, med gott sambete, göra folk friska i Sverige på bekostnad av att människor blir sjuka någon annanstans. Detta oavsett om det gäller fabriksarbetare i Kina eller arbetare på kaffeplantager i Sydamerika.

Nu ska vi inte sticka under stol med att svensk sjukvård faktiskt har ett internationell sett mycket bra miljöarbete, men det finns mer att göra. Hälso- och sjukvårdens andel av BNP är i Sverige ca 9 % och i resten av EU ligger den mellan 7 och 10 %. USA ligger på cirka 13 %. Det finns därmed inte många samhällssektorer som kan utöva ett lika stort inflytande globalt, bara genom att välja vilka produkter man köper in och på vilka villkor.

Mer läsning om CSR i sjukvården och hållbar sjukvård:

/Daniel Eriksson

Kommentarer inaktiverade.