Öka marginalkostnaden för bilkörning

Håller för närvarande på att läsa den brittiska författaren och ekonomen Tim Harford´s bok The Undercover Economist. I boken behandlas olika ekonomiska fenomen så att vi icke-ekonomer kan förstå dem. En av de poänger han har är att marginalkostnaden för att köra 1 mil till med bilen är alldeles för låg trots alla våra olika skatter och avgifter. Dyra bilinköp, skatter på bilinköp, vägskatter och dyra trafikförsäkringar kan till och med öka motivationen att köra mer, snarare än mindre. Han jämför det lite oväntat med studentfester.

Höga fasta kostnader – hög konsumtion

På vissa studentfester, i England i alla fall, kan man betala ett fast högt pris i entré och då är all dricka i baren inkluderad. Man får en stämpel på handen som man visar upp i baren och oavsett hur mycket, eller lite, man dricker är kostnaden densamma. Om man vill så kan man istället betala ett lågt fast pris, men då får man bara dricka alkoholfritt eller betala direkt i baren för varje drink med alkohol i. Resonemanget går ut på att de som köpt ”all-inclusive” inte har någon marginalkostnad för att ta en drink till, vilket gör att man dricker mycket mer. Man till och med ”tjänar” på att dricka så mycket som möjligt. De som valt att köpa en alkoholfri biljett får, förutom apelsinjuicen, dessutom stå ut med fulla, bråkiga och högljudda gäster på festen.

Likadant är det med bilkörning, även om marginalkostnaden naturligtvis inte är gratis, så är den alldeles för låg. När du har köpt din dyra bil, betalat ditt dyra körkort, din dyra försäkring och din dyra vägskatt kostar det väldigt lite att köra 1 mil till. Du har nästan köpt en ”all-inclusive biljett” till våra vägar. På köpet utsätter du alla de som valt att inte köpa en ”all-inclusive biljett” utan nöjer sig med det alkoholfria billiga alternativet, tex i form av ett månadskort till lokaltrafiken, för buller, avgaser, miljöförstöring och trängsel. Du utsätter andra för problem de inte är med och orsakar, ungefär som på studentfesten med andra ord.

Universitetsledningen på något Campus hade för att stävja alkoholintaget beslutat att höja priset för en ”all-inclusive” biljett radikalt. Hur det gick kan du kanske räkna ut själv? Några fler valde det alkoholfria alternativet, men de flesta kompenserade den ökade entréavgiften genom att dricka mer. Den enda lösningen blev att man fick tänka om och införa en låg fast avgift, dvs som en vanlig entréavgift, och att studenterna får betala för varje drink. Detta innebär naturligtvis att de som dricker mycket får betala mycket och att det blir en relativt hög marginalkostnad för att ta en drink till. Det innebär i sin tur att färre dricker för mycket och som en bonus blir inte studenterna lika fulla och stökiga till glädje för nykteristerna i hörnet.

Fasta avgifter för höga

Översätter man detta till bilkörning så är alla fasta skatter och avgifter av ondo. När du har betalt alla fasta avgifter för din bil, är det i förhållande till dessa fasta kostnaderna alldeles för billigt att köra 1 mil till, i alla fall rent psykologiskt. Vi människor tenderar att glömma bort de fasta kostnaderna och bara räkna på marginalkostnaden. Alltså kostar det mindre än 10 kronor att köra 1 mil till med en normal bil, som hittat. Bensinpriset borde enligt detta resonemang höjas väsentligt och i denna höjning ska man föra in de skatter som idag tas ut på nybilsinköp och framför allt även vägskatten. Då blir det de som kör mycket som betalar mycket skatt, och marginalkostnaden för att köra 1 mil till blir mycket högre. Att köpa och äga en bil ska vara billigare än idag, däremot att köra bilen ska vara dyrare. Det handlar helt enkelt om att synliggöra de fasta kostnaderna genom att göra dem rörliga.

Författaren nöjer sig dock inte med det utan menar att man måste föra in mer värden i kostnaden per mil. Det ska kosta mer att köra inne i städer än på landet, dessutom ännu mer vid rusningstrafik (trängselavgifter). Kostnaden per mil ska också kopplas till hur mycket avgaser bilen släpper ut. Så följaktligen bör det vara mycket dyrt att köra 1 mil till inne i städer under rusningstrafik med en smutsig stor bil och lägre på landet i en miljövänligare bil. Detta kan man ganska enkelt göra med befintlig teknik om man har den politiska viljan och visionen, menar författaren. Detta med hjälp av en datorbox i bilen som ”mäter innehållet i avgaserna”, hur mycket du kör, var du kör och vid vilken tidpunkt. Boxen/datorn ska kontinuerligt upplysa föraren om aktuellt milkostnad och till och med föreslå sätt att minska den.

Förbjuda privata bilar?

Drar man det ett steg längre än författaren så kanske privata bilar borde förbjudas? Du kan däremot leasa eller hyra en bil av ett företag och då bara betala för den sträcka du faktiskt kör. Det vill säga inga fasta avgifter över huvudtaget. Denna kostnad blir då hög, till exempel 59 SEK per mil, men speglar mer rättvist den faktiska kostnaden inklusive det obehag du utsätter dina medmänniskor för och den påverkan du utsätter miljön för. Väljer du en miljövänligare bil och undviker rusningstrafik ska din milkostnad bli lägre, låt säga 39 SEK per mil, kör du mitt i Stockholm i rusningstrafik kostar det 99 SEK per mil osv.

Detta är naturligtvis ett teoretiskt resonemang fullt med luckor och problem, men ändå ett mycket intressant tankeexperiment. Att med detta resonemang höja bensinpriset med 1 krona/liter ger inte speciellt stor effekt. Marginalkostnaden för att köra 1 mil till ökar bara med cirka 80 öre för en normalbil.

Samma resonemang kan man ju lägga på exempelvis elräkningen. För en normal lägenhet är de fasta avgifterna mycket höga i förhållande till vad själva elförbrukningen kostar. Det innebär att marginalkostnaden för att använda 1 kWh till är mycket låg. En överflyttning av nätavgifterna och alla andra pålagor till priset per kWh hade väsentligt ökat incitamentet att spara energi för många lägenhetsinnehavare.

Det finns massor av exempel, men slutsatsen jag tycker man kan dra är att alla bör betala kostnaden för sin egen förbrukning, inklusive kostnaden för den miljöpåverkan man orsakar, inget annat.

Ju mer du smutsar ner, desto dyrare ska det vara.

Mer läsning:

/Daniel Eriksson

2 svar till “Öka marginalkostnaden för bilkörning

  1. Ett i stort helt riktigt resonemang – det finns ju massor av ekonomiska styrmedel tillgängliga för att komma till rätta med problemen. Varför inte använda oss av dem på ett något mer begåvat sätt än idag?

    Gilla

  2. Hänger på resonemanget kring fasta avgifter och kan ta som exempel min lite äldre diesel utan partikelfilter. Jag använder den enbart ett par ggr per år som dragbil men får lik förbannat betala väldigt höga fasta kostnader trots begränsad körsträcka. Rent ekonomiskt skulle jag köra väldigt mycket för att det skulle bli lönsamt. Diskussionen är inte ny bland motorfolk. Det här resonemanget har funnits länge i garagen, varför man ska betala för något man inte gör.

    Förbud av privatägda bilar, den diskussionen kan dras hur långt som helst och utifrån det kan man ifrågasätta privatägande inom dom flesta områden.
    Min kommentar om detta avslutar jag här.

    Gilla