Green Health Care Öresund – hållbar sjukvård

Har under de senaste åren haft förmånen att vara delaktig i EU-projektet Green Health Care Öresund. Projektet är ett Skånsk-Danskt Interreg-projekt som syftar till att bland annat sprida goda exempel och öka förutsättningarna för hållbar sjukvård i Öresundsregionen. Projektet har bland annat mynnat ut i en modell för det hållbara vårdrummet där vårdpersonal tillsammans med arkitekter skissat på framtidens hållbara vårdrum där hänsyn tas till patienten, personalen och miljön. Jämförande studier inom energiområdet har också gjorts. Dessutom har ett stor antal seminarier och studiebesök genomförts som resulterat i olika miljöförbättrande åtgärder på sjukhusen. Det finns helt enkelt mycket att hämta genom att lära av varandra, istället för att hela tiden uppfinna hjulet på nytt på varsin sida om sundet.

Massor av nytt material finns nu utlagt på projektets hemsida för den som är intresserad av frågan. Det finns även en samling med goda miljöexempel från den skånska och den danska sjukvården.

Varför ska då sjukvården bry sig om miljöfrågan? Sjukvården har i kraft av sin storlek en betydande miljöpåverkan. I Sverige är hälso- och sjukvården cirka 9 % av BNP. Dessutom finns ett antal ganska allvarliga sjukvårdsspecifika miljöfrågor som lustgas, läkemedel i miljön, laboratoriekemikalier, desinfektion, ökning av engångsmaterial, smittförande avfall m.m. Sjukvården har också närmast ett moraliskt ansvar att arbeta med miljöfrågor, eftersom sjukvårdens miljöpåverkan i förlängningen bidrar till ökad ohälsa.

Som tur var har både den Svenska och den Danska sjukvården kommit långt i sitt miljöarbete och det pågår massor av intressanta projekt och åtgärder. Tyvärr ser det, som inom så många andra områden, inte likadant ut i andra delar av världen.

Läs mer:


PowerPoint-bilder från Slutseminariet den 28 februari

Nedan finns PowerPoint-bilder och annat material från slutseminariet i pdf-format. Tyvärr har vi inte fått tillåtelse av alla föreläsare att lägga ut deras bilder.

Mer material finns på www.greenhealthcare.eu
/Daniel Eriksson