Verktygsmaskiner i industrin onödigt stor elförbrukare

Vi på TEM har många kunder i industrin och vi genomför bla revisioner, lagefterlevnadskontroller och hjälper till med utbildningar och miljöledningssystem. Ofta kommer frågan om produktionsmaskiner och svårigheten att stänga av dem upp som en fråga när vi är ute. Enligt Ny Teknik är en femtedel av livscykelkostnaden, sett under en tioårsperiod, för en verktygsmaskin elkostnader och elpriserna kommer enligt många bedömare att bli högre i framtiden. Problemet är många gånger att maskinerna inte är konstruerade för att kunna stängas av på ett enkelt sätt. Oljor måste hållas varma och liknande för att uppstarten ska gå snabbt och smidigt.

Eberhard Abele vid tyska institutet för produktionseffektivitet PTW pekar på att en modern femaxlig verktygsmaskin förbrukar 44000 kWh el per år. Men bara 63 procent av energin används för direkt metallbearbetning. /Ny Teknik

Här borde det finnas en stor potential för de leverantörer som kan leverera maskiner med låg energiförbrukning eller modifiera gamla så att man kan stänga av dem på ett enkelt sätt. Tyvärr prioriteras i många företag endast insatser med mycket kort återbetalningstid, så även om det är lönsamt att spara energi, så måste det vara lönsamt tillräckligt snabbt. Så frågan är hur vi ska få företagen att göra lönsamma investeringar som gynnar miljön, även när återbetalningstiden för investeringen blir några år?

Läs mer:

/Daniel Eriksson

Ett svar till “Verktygsmaskiner i industrin onödigt stor elförbrukare

  1. Det låter ju mycket med en femtedel av kostnaderna. Men i kronor är det inga jättesummor. En tredjedel av 44 000 kWh per år är 15 000 kWh (avrundat) och det kostar cirka 10 000 kr att köpa exklusive moms.
    Det bär en investering på cirka 50 000 kronor som mest. Jämför man istället med andra kostnader och värdet på producerat material så blir det ganska lite pengar och det hamnar längre bak i prioriteringen.

    Gilla