Klimatfokus i tillsyn av miljöfarlig verksamhet

Vet ni om att man kan tolka hänsynsreglerna och verksamhetsutövarens egenkontroll så att ett företag måste kartlägga sin klimatpåverkan från energi och transporter och aktivt jobba med att minska denna? Så tolkar i alla fall miljöinspektörer i Skåne lagstiftningen och jag tycker de har helt rätt, fokus på denna frågan behövs och alla har ett ansvar att agera medvetet. Deta är ett fokusområde i årets tillsyn baserat på ett projektmaterial som togs fram under förra året i samverkan med TEM på transportområdet och Energikontoret Skåne för energi. Här finns informationsmaterial till såväl företag som handläggarna och exempel på en ”grön transportplan” mm som företagen kan behöva ta fram.

Läs mer och ladda hem materialet i delar från Miljösamverkans hemsida

En annan intressant utveckling kring miljöfarlig verksamhet är själva processen att söka om tillstånd. Här har transportfrågan börjat dyka upp men prejudikaten spretar och bra praxis saknas. Om man lyfter blicken till frågan om vad som ska prövas över huvud taget, hur och varför så vill jag tipsa om en bra rapport från Nutek. Uppenbart för alla inblandade är i alla fall att tillsynsprocessen mår bra av att utvecklas och ifrågasättas då kunskap och verklighet förändras, det är inte lika ofta som det farligaste med en verksamhet kommer från avloppsrör och skorstenar som den en gång var.

/Annika Balgård

Ett svar till “Klimatfokus i tillsyn av miljöfarlig verksamhet

  1. Annika
    Kul att rapporten ”Stärkt miljöprövning i enklare former” uppmärksammas. Överhuvudtaget är dagens miljöpolitiska styrmedel illa anpassade till dagens miljöfrågor. Rapporten är ett inlägg i den frågan.
    Richard

    Gilla