Biffen skövlar den Brasilianska regnskogen

På femton år har det skövlats regnskog motsvarande 38 gånger Skånes yta i Amazonas i Brasilien. Det är priset vi får betala för den Brasilianska oxfilen, sojaproteinet som finns i det mesta, samt den brasilianska etanolen. Naturkött har ju en positiv klang i de flestas öron, men när det handlar om att boskapen nästan bokstavligen äter upp skogen, då har något gått fel.

När en boskapsuppfödare som skövlat 50% av sin mark konfronteras med att han därmed personligen är delaktig i klimatförändringarna utbrister han:

”Du, du ska inte komma här och berätta för oss vad vi ska göra. Det här är vår skog. Vi bestämmer över den. Precis som alla andra länder huggit ned sin urskog har vi rätt att exploatera vår.”

Och det är ju delvis sant. Det finns knappast något land som inte exploaterat sina tillgångar mer eller mindre. Skillnaden nu är att vi har kunskap om vad denna exploatering får för konsekvenser på längre sikt. Vi borde helt enkelt veta bättre. I slutändan är det en ekvation med ekonomi och miljö som är mycket svårlöst.

Läs mer:

/Marie Pettersson

4 svar till “Biffen skövlar den Brasilianska regnskogen

  1. Brasilien har kvar 60 % av sin urskog, Sverige har enligt uppgift 0,5 %…

    Gilla

  2. Ja det är ju ett dåligt betyg till oss. Samtidigt är skövlingen av Amazonas mer definitiv eftersom det är mycket svårt att återskapa en tropisk skog som en gång försvunnit.

    Gilla

  3. Som de skriver i artikeln är den enda lösningen på problematiken att efterfrågan på kött minskar. Här handlar det inte enbart om naturbeteskött utan även ”svenskt” kött från boskap som har konsumerat sojaprotein (den överväldigande majoriteten).

    Gilla

  4. Ping: Två miljödokumentärer på SVT play du inte bör missa « TEM-funderingar