För höga kvävedioxidhalter i Malmö

För höga kvävedioxidhalter är ett problem i de flesta tätorter och då också i Malmö. Kvävedioxid är en giftig gas som irriterar luftvägarna och kan orsaka skador på lungorna. mer info 

I olika områden i centrala Malmö bl. a. på Djäknegatan och Amiralsgatan överskrider kvävedioxidhalterna miljökvalitetsnormen för kvävedioxid. Därför upprättade Länsstyrelsen i samarbete med bl.a. Malmö stad år 2007 ett åtgärdsprogram som skall få bukt med problemet. Det är till största del Malmö stad som skall utföra de beslutade åtgärderna. Vid den senaste uppföljningen visade det sig att åtgärderna inte biter som man hade förväntat sig. Fristen för uppfyllelse i åtgärdsprogrammet går ut de 31 december 2008 och som det ser ut nu behövs det ett mindre mirakel för att greja saken. Sydsvenskan

Åtgärdsprogrammet innehåller däremot ett antal ”långsiktiga reservåtgärder” som de kallas för. Bland dessa finns åtgärden ”införande av trängselavgifter/miljöavgifter”. Att styra människors beteende med hjälp av ekonomiska styrmedel är en väldigt bra sak, tycker en del, såsom folkpartiet och miljöpartiet i Malmö. Andra, såsom Malmö stad, tyckte i ett remissyttrande till åtgärdsprogrammet från i början av 2007, att trängselavgifter/miljöavgifter  föreställer en för stor kostnad, är onödiga samt att det finns risk för att stöta sig med de boende i staden.

Jag själv bor med familj i centrala Malmö och vi utsätts då dagligen av alldeles för höga halter kvävedioxid, bortsett från alla cancerframkallande PAH och småpartiklar som vi andas in. Trängselavgifter eller nedsatt hälsa för mig och min familj. Ingen svår avvägning för mig. Hit med trängselavgifter eller miljöstyrande vägavgifter eller vad man nu vill kalla dem för. Jag tycker inte att människors hälsa skall väga så lätt, bortsett från detta finns det ett lagkrav (miljökvalitetsnormen för kvävedioxid) att leva upp till.

Till Länsstyrelsen och Malmö stad kan jag bara säga: Det gäller att våga! Det finns många åtgärder i åtgärdsprogrammet som är bra. Kombinerade med trängselavgifter/miljöavgifter kommer dessa att ge önskat resultat.

/Iris Rehnström

Läs mer:

2 svar till “För höga kvävedioxidhalter i Malmö

 1. Det är märkligt att det går så långsamt. Vad gör tjänstemän och politiker. Det här är en verkligt viktig överlevnadsfråga. Å ena sidan ekonomi och å andra sidan morgondag.

  Debatten kring trängselavgifter och spårbunden kollektivtrafik är minimal… Själv har jag tyvärr tvingats köra bil i rusningstrafik ett par gånger genom Malmö under vår och sommar. Så himla onödigt. Det är ju inte mkt att diskutera. Gillar det pedagogiska i Fp förslag att låta Trängselavgifter bekosta en smart kollektivbana.
  Men var finns den samhällseffektivitets analysen. Har jag missat den eller är den gömd långt inne i Stadsbyggnadskontorets innersta gömmor …?
  Det här skulle kunna vara en engagerande vision rätt skött..
  TEM har ju en stor funktion att fylla här. T ex som konsulter till Malmö stad, inte sant?

  Gilla

 2. Iris Rehnström

  Hej Leif,
  du har helt rätt debatten kring trängselavgifter är minimal, politikerna tänker i 4-års valperioder och vågar inte att ta steget och tjänstemännen vet också var problemen ligger men är låsta i sin yrkesroll. Politikermisslyckande kallas det för. Fps förslag att använda trängselavgifter som finansieringskälla för kollektivtrafik tycker jag är utmärkt!
  Hälsningar
  Iris

  Gilla