Bidragsfusk och biogas

Det har sedan ett tag tillbaka pratats mycket inom gaskretsar om ett investeringsbidrag för nya biogasanläggningar på lantbruk. Nu har förslaget kommit i skarp version från Jordbruksverket. Lantbruk föreslås kunna få 30% bidrag till investeringen (max 2 miljoner kronor) om minst 50% gödsel används i biogasproduktionen. Att använda gödsel till biogas bidrar till en mycket stor reduktion i utsläppen av växthusgaser (vilket jag skrivit om tidgare).

Glädjen över att det satsas på biogas inom lantbruk förbyttes mot förvåning och förundran när jag insåg hur bidragets finasiering är planerat. Pengarna ska komma från landsbyggdsprogrammet som redan idag ger investeringsbidrag på 30% för investeringar inom jordbruk. Skillnaden i bidragen blir minimal för redan idag kan det bidraget användas till att investera i biogasanläggningar. Jordbruksverket vill alltså ta pengar från bönderna och ge dem till bönderna, pengar som dessutom urspungligen kommer från EU. När man marknadsför detta som en stor satsing på biogas från lantbruk tycker jag det är snudd på ”bidragsfusk”.

Nya pengar satsas först 2010, d.v.s. under nästa mandatperiod. Varför vill inte den nuvarande regeringen satsa pengar på miljön? Om staten går med många miljarder i överskott borde det finnas utrymme för att bidra till att göra investeringar som ger mer jobb i Sverige och som dessutom förbättrar handelsbalansen och miljön.

/Markus Paulsson

Kommentarer inaktiverade.