Vad kan vi förvänta oss av USA:s miljöpolitik framöver?

Valet i USA är i full gång och över hela världen väntar vi nu med spänning på resultatet. Vad betyder då utgången för miljön? Har det egentligen så stor betydelse vem som blir Amerikas nästa president? Ja, en sak är i alla fall nästan säkert och det är att det knappast kan bli sämre än under Busheran…

Klimat
Både John McCain och Barack Obama har tydligt deklarerat att de tänker föra en mycket mer ambitiös klimatpolitik än Bush. För McCain har det varit extra viktigt att distansera sig från allt som Bush stod för och han har därför gått så långt att han kallat Bushs politik för ”disgraceful”.

För båda kandidaterna har Schwarzeneggers åtgärder i Kalifornien delvis varit en förebild. Schwarzeneggers vill minska delstatens CO2-utsläpp med 15 % till 2020, en tillbakagång till 1990 års utsläppsnivå. För att kunna nå detta vill han bl.a. införa ett utsläppshandelssystem likanande det vi har i Europa.

Både Obama och McCain har uttalat sig positivt för ett utsläppshandelssystem. Medan McCain initialt vill dela ut utsläppsrätterna gratis vill Obama auktionera ut dem och använda pengarna till en fond för energiomställning. Båda kandidaterna går på Schwarzeneggers linje och lovar att sänka CO2 utsläppen i samma storleksordning nationellt.

På längre sikt lovar McCain att sänka utsläppen med 60 % till 2050, medan Obama föreslår hela 80% till samma tidpunkt. Här kan man konstatera att det är lätt att lova mycket när man inte behöver stå för dessa löften i slutändan…

Båda kandidater lovar att medverka vid internationella utsläppsförhandlingar. Detta kommer att sättas på prov vid de viktiga förhandlingarna i Köpenhamn 2009. McCain har dock sagt att han inte tänker skriva på något internationellt avtal om inte Kina och Indien också tvingas gå med på utsläppsminskningar. Obama å andra sidan anser att vi inte kan förvänta oss att Indien och Kina ska ta första steget utan att USA måste göra det. Vettigt med tanke på att USA är den största utsläpparen av CO2 i världen… Samtidigt anser han att dessa länder sedan måste följa de övergripande klimatstrategier som dras upp internationellt.

Energi
När det gäller en mer hållbar energiförsörjning så har McCain en lösning innehållande tre huvudelement. Det första elementet är kärnkraft, det andra är utvecklande av ”ren kol” dvs. uppfångande av koldioxid i kraftverk. Det tredje elementet är utvecklande av bättre batteri till elbilar.

Obamas energivision är mer detaljerad och har större spännvidd. Han vill satsa på förnyelsebara bränslen, bränslesnålare bilar samt bidrag och skatter som ska stimulera rätt beteende. Dessutom lovar han att finansiera en expansion av vindkraft, solenergi samt jord/berg-värme.m.m.

Mycket av ovanstående, speciellt Obamas löften låter ju lovande. Samtidigt verkar vi stå inför en lågkonjunktur och frågan är hur mycket av detta som blir ekonomiskt möjligt att förverkliga.

Men vi får hoppas på det bästa och under de här sista timmar håller jag tummarna för att USA:s nästa president ska heta Barack Obama!

Läs också:

Uppdaterat:

/Marie Pettersson

Ett svar till “Vad kan vi förvänta oss av USA:s miljöpolitik framöver?

  1. Obama faan

    hej<3 you suck<3<3<3

    Gilla