Intresset för att använda svenskt lövträ är bra för vår miljö

Marknaden gör att det produceras mer av sådant vi använder och intresserar oss för. Det som inte väcker intresse är det knappast någon som satsar på att producera. I skogen är det röjsågen som styr vilka träd som får stå kvar och växa sig stora.
Lövträd är vackra och bra för den biologiska mångfalden. Markägare lägger mest energi på att plantera och sköta om sådant som är uppskattat. De barrbaserade industriföretagen uppmanar markägare att plantera gran. Det finns många virkessäljare som ofta talar om att den finska björken är bra och att den nordamerikanska eken är bra. De globala marknaderna överför detta till en uppbyggnad av intresse för att sköta om finska björkar och nordamerikanska ekar. Finns det någon som jobbar på att sprida information om att de svenska lövträden är bra?

Andra talar om att deras produkter är bra.
Vi måste tala om att den svenska produktionen är bra.

Läs mer:

/Reine

Ett svar till “Intresset för att använda svenskt lövträ är bra för vår miljö

  1. Marknadens efterfrågan och skogbruk är en intresant kombination. Skogen tar många år att växa upp så modet (efterfrågan) hinner växla många gånger innan det är dags för avverkning. Av ren självbevarelsedrift bör markägarna satsa på ett varierat skogsbruk t.ex. om de vill undvika att alla träden faller offer för samma storm. Men eftersom industriföreträdarna bara pratar om gran krävs det modiga och envisa markägare som kan stå emot påtryckningarna.

    Gilla