Brasiliens nye miljöminister kommer till Poznan med ambitiös målsättning

Brasiliens miljöminister Carlos Minc, som har ett långt förflutet inom landets miljöpartiet, kommer att resa till klimatkonferensen i Polen för att presentera Brasiliens ambitiösa målsättning när det gäller minskning av koldioxidutsläpp. Brasilien utlovar att skövlingen av den brasilianska regnskogen skall minska med 72% fram till 2017. Denna minskning innebär en utsläppsreduktion av koldioxid på 4,8 miljarder ton. Detta mål är mer långtgående än något åtagande inom ramen för Kyotoprotokollet.

Vad är då Brasiliens handlingsplan för att uppnå målet? För det första har man rensat upp med korruptionen i det statliga naturskyddsverket. För det andra stoppas timmerleveranser från regnskogsområdena via vägspärrar. Målet är att alla lastbilar med timmer skall stoppas så att ingen kan transportera timmer längre.

Ett annat initiativ för att stoppa avskogningen är Amazonasfonden. Tanken är att bönder som har rätt till avskogning skall kompenseras ekonomiskt för att låta bli. Norge har redan skänkt pengar till fonden, Sverige, Tyskland och Schweiz lovade att bidra till fonden. Ytterligare ett sätt att komma tillrätta med avskogningen är att ge de fattiga i Brasilien incitament att bruka regnskogen i stället för att avskoga. Den brasilianska regeringen har etablerat fasta priser för produkter som utvinns av regnskogen såsom gummi, kastanjer mm.

Slutligen skall skövlad regnskog återplanteras.

När jag läste om allt det här i Sydsvenskan i går söndag stannade jag upp. Någonting var annorlunda men jag förstod inte direkt var det var som var annorlunda. Just det,  positiva nyheter i en tidning med överlag negativa nyheter om bl. a. finanskrisen och alla uppsägningar mm. Jag hoppas verkligen att Brasilien kommer att få uppbackning i Poznan för sina ambitiösa planer, inte bara för Brasiliens skull utan för allas vår skull.

Läs mer om problematiken med skogsskövlingen:

/Iris Rehnström

Kommentarer inaktiverade.