Hållbart skogsbruk

Det finns två sidor av det hållbarhetsinriktade intresset för skogsbruk;Två sidor av skogsbruk för hållbar utveckling

1. Den mest kända sidan är naturskyddsintresset för att skydda biologisk mångfald och hotade arter. Detta intresse har växt fram som en motpol till skogsskövling och illegal avverkning.

2. Den andra sidan är att skogen binder koldioxid och ger förnyelsebar resursproduktion. Det är viktigt att plantera träd och att sköta skogen så att den växer bra. Möjligheten att tjäna pengar på att sälja trä är ett viktigt motiv för att sköta skogen på ett sådant sätt att den växer bra och binder mycket koldioxid.

Det är viktigt att ordna ett bra samspel mellan naturskydds- och produktionsintressena.

Läs mer:

/Reine Karlsson

Kommentarer inaktiverade.