Beror skogsdöden på klimatförändringen?

Skogsdöden i USA visar att växthuseffekten börjar orsaka verkliga problem, enligt Tom Schueneman, GlobalWarmingisReal. Han skriver att problemen med den omfattande skogsdöden av Whitebark Pine är ett förebud om hur de verkliga effekterna av klimatförändringarna kommer att gestalta sig.
Schuenemans beskriver hur dynamiken i växthuseffektens försämringsprocess kan se ut. Sedan mer än hundra år har stammen av den aktuella tallarten försvagats av svampar, som fördes in från Europa, därefter har det moderna skogsbrukets brandbekämpning reducerat den ekologiska nischen för Whitebark Pine och under de senaste åren har tallbarkborrarna i växande omfattning dödat de från tidigare försvagade tallarna.

Men hur är det egentligen; dör skogen och beror det i så fall på växthuseffekten? Hur ser det ut i andra länder? Statistiken är begränsad och svårtolkad. Relativt sett har Sverige och Europa bra data. Tabellen nedan bygger på data från UN/FAO  Global Forest Resources Assessment 2005 och visar några exempel på utvecklingen inom dessa områden. Det kan också noteras att stormen Gudrun, år 2005, orsakade mycket större skador.

Skogsskador

Tabellens data indikerar att skogsskadorna ökar. Det är dock svårt att vetenskapligt bevisa om den växande mängden skador beror på klimatförändringarna, eller om det beror på andra orsaker, t.ex. att skogsbruket har förändrats .
Det är tydligt att skogsbruket är viktigt för en att åstadkomma en mer hållbar utveckling och för att begränsa växthuseffekten. Delvis genom att skogarna binder koldioxid och genom att ”skogen gynnar klimatmålen flerfaldigt mer om den avverkas, används och återplanteras. När trä ersätter stål och betong i byggnader minskar koldioxidutsläppen mycket.” (Mats Olsson, SLU) Det finns forskare som påstår att det går att lösa hela behovet av energi genom skogsbruk och beskogning av misskött mark. Det påstås också att ”varmare klimat som får skogen att växa snabbare” och att ”morgondagens skogar växer bättre än dagens” Experterna kopplar dock också detta till att ”det blir viktigare med naturhänsyn när tillväxten ökar”.
Enligt skogsägarrörelsens och LRFs kunskapssatsning Kraftsamling skog kan skogstillväxten ökas med 20%.

Det är svårt att tolka situationen. Det senaste numret av SLUs tidning är ett temanummer om skog som tar upp
• Framtidens skogsbrukmiljotrender
• Skogen och klimatet
• Hotade arters miljökrav
Temanumrets inledande artikel Nya tider för skogen tar upp att skogen ger fler stora värden än timmer och energi
”Om vi skådar djupare in i kristallkulan anar vi en ökad efterfrågan på skogen även för rekreation, jakt och livsmedelsproduktion. Hur hade till exempel turistnäringen i Skåne utvecklats om vi inte på 1970-talet fått ett skydd för ädellövskogarna? Den näringen omsätter i dag värden som skogsbruket bara kan drömma om.” Anna-Lena Axelsson, Forskare och koordinator för program Skog & Erik Sollander, Skogspolitisk strateg på Skogsstyrelsen.
Då man studerar skogens koppling till växthusfrågan bör man också notera att en stor del av skogarns kol ligger upplagrat i marken och att skogar med längre omloppstid binder mer kol. (Kolet, klimatet och skogen – Så kan skogsbruket påverka)

Läs mer:

/Reine Karlsson

2 svar till “Beror skogsdöden på klimatförändringen?

 1. Hej,
  här kommer en julhälsning från redaktionen för Klotet – en ny blogg och ett radioprogram från Sveriges radios vetenskapsradion för alla som är intresserade av de ödesfrågor som väntar mänskligheten. Kan klimatförändringarna stoppas? Hur ska jordens vatten, mat och mineraltillgångar fördelas? Vilka forskare och tänkare sitter inne med de mest lovande lösningarna?

  Bloggen är en mötesplats för samtal, men också ett öppet redaktionsmöte. Dina synpunkter och idéer till intervjupersoner, uppföljande frågor och nya ämnen kommer att påverka hur veckans radioprogram växer fram.

  Den 14 januari 2009 klockan 13.20 sänds premiärprogrammet på webben, som poddradio och i FM P1. Vi som bloggar skriver på vardagar, men kommenteringen är öppen dygnet runt.

  Välkomna att titta in!
  http://www.sr.se/sida/artikel.aspx?FormatId=108&ProgramId=3345&Artikel=2512320

  Med hälsningar om en God Jul och ett strålande nytt 2009!

  Marie-Louise Kristola, programledare

  Gilla

 2. Det är viktigt att ha förslag på bra lösningar.
  I Sverige idag är det ännu viktigare att sätta igång och försöka förbättra på riktigt.
  Det skulle glädja mig om KLOTET kan ta upp metoder för att få saker att hända, inte bara i ord, utan i verkligheten.

  Gott Nytt År
  Reine

  Gilla