Vi måste bry oss om

Hur bör vi tänka och vilken form av verktyg behöver vi för att åstadkomma en hållbar utveckling?

Lagar, regler, formella rutiner och kontrollmetoder är mycket viktiga som verktyg för att tvinga fram förbättringar av de existerande produktionssystemen. Räckvidden för tvingande arbetsformer är dock begränsad till att pressa fram korrigeringar av de etablerade produkterna och produktionsmetoderna. Miljölagstiftning har fungerat bra som styrmedel för att införa rökgasrening på koleldade kraftverk och för att tvinga fram en utveckling av bensin utan bly och för att förbjuda kvicksilverbetat utsäde.
Men det byggs fortfarande massor av kolkraftverk, de flesta bilar har fortfarande ottomotorer som är baserade på fossil olja och jordbruket är fortvarande ensidigt inriktat på att producera stora volymer.  Hur kan vi stärka intresset för att satsa på att skapa nya smartare systemlösningar?

Då man söker analogier till hur lagarna styr människors agerande så kan man notera att slavar och drängar sedan gammalt har tvingas att arbeta enligt olika former av (ganska fasta) direktiv som har styrts uppifrån. Som ett tankexperiment är det intressant att fråga sig om lagar och regler styr på ett linkande sätt som de fria personerna styrde slavarna.

Det ser ut som om samhället behöver något mer, än lagar, regler, formella rutiner och kontrollmetoder, som verktyg för att stimulera fram en mer hållbar utveckling. Frihet är viktigt och det är ofta mest tydligt där friheten är beskuren, läs t.ex. Kinas Charter 08. Men, det räcker inte med en så kallat ”fri marknad”- för en marknad är ju ”bara” ett verktyg för att organisera en effektiv arbetsdelning. En ”fri marknad” behöver kompletteras med lagar och regler för att fungera på ett mänskligt sätt.
Lagarna och reglerna kan då betraktas som de fria personernas verktyg för att syra sina slavar. Men vilka är det då som är ”fria personer”? Är det några som kan stifta lagar som stämmer med deras egen övertygelse? Vad är det som styr hur lagarna utvecklas?

Vi bör tänka igenom vilka det är som kontrollerar de ”slavar” som syr våra billiga kläder och monterar våra elektroniska produkter och våra barns leksaker. Är det affärsmännen,  fabrikörerna eller politikerna och de styrande. Eller beror missförhållandena på att du och jag inte bryr oss?
Vi behöver entreprenörer som arbetar fram bättre systemlösningar och så måste media och andra samhällsaktörer sprida information om de hållbarhetsmässigt bättre lösningarnas fördelar. Men entreprenörerna och journalisterna kommer knappast att agera om vi inte bry oss om hur saker och ting egentligen görs.

Om vi inte bryr oss och tänker själva borde vi då kalla oss fria människor?

Läs mer:

/Reine Karlsson

27 svar till “Vi måste bry oss om

 1. Vi kan bry oss men bör inte lägga oss i. Det krånglar bara till en annars normal utveckling mot det innevitable som demokratin är. Vi bör inte fördöma regeringen överhuvudtaget men vi kan istället ge beröm åt regeringen varje gång en kinesisk medborgare får möjlighet att yttra sig i media om demokrati osv. Ge regimen credit för det också istället för att snacka negativt om dom styrande. Med den utveckling landet har nu är kommunismens tid redan förbi. Låt de inhemska krafterna själva föra fram demokratin, om Kina klarar av demokrati så klarar det av att fixa det på egen hand. Annars är det inte värt demokratin. Har det fungerat någosin i historien att krafter utanför ett lands gränser försökt påverka på det sättet?

  Gilla

 2. Korstågens tid är förbi men ändå tycker vi i Sverige och väst att det är en bra och helt normal och klok tanke att påverka andra länder till att passa vår modell av ”normal”.

  Vi ska se till att utveckla Sverige istället, koncentrera oss mer på inrikesfrågor, snygga upp hus, parker, bygga upp ett fräscht Sverige nu när oljan håller på att ta slut vore det ganska bra med framförhållning. Bygg som satan innan det inte går, men bygg SMART, så att det kräver så lite underhåll som möjligt kommande 100 åren.

  Kina som land och kineser som folk skulle se upp till det mer och det ger bättre effekt än att påverka som vi försöker med fortfarande år 2009 och borde ha slutat med redan under sista korståget i mellanöstern. Vi vet inte bäst. Vi är alla av jorden komna. Tala inte med dom som de vore idioter eller barnungar. Tala och påverka men på ett smart sätt.

  Gilla

 3. Med detta sagt så innebär inte det att vi ska ta skit heller. Vi ska inte acceptera att bli lurade konstant av masskopierade varor tex. De saker som berör oss och vårt leverne ska vi ta direct action om. Inget annat.

  Gilla

 4. Dom VET att vi har det bättre. Dom VET att vi har något bra som funkar bättre än deras system. Så vi behöver inte göra grovjobbet. Dom kommer sträva efter vårt sätt om dom ser att det är bättre än deras eget. Vi är inte precis fläckfria. Kina har inte varit aggressiva utåt men demokratins förkämpe USA är ju den mest aggressiva staten sedan Romarnas tid. Tycker i mångt o mycket att jag själv skulle kunna leva där med lite ordning och ett mål med livet än här med slöhet och slashasar på varje arbetsplats som gnäller om allt och aldrig är nöjda med något. Det är något befriande i många saker med Kina och dess kultur. Dom gör dett bra jobb att hålla ihop ett land på över 1 miljard människor, det går inte att föstå den komplexitet och vad det kräver i diplomati och hårda tag. Bara chilla vetja.

  Alla försök till påverkan genom media är kontrapdroduktivt bara. Då tar dom flera steg tillbaka istället och känner sig förolämpade, som regering och som folk.

  Gilla

 5. Men jag vet att ”jantelagsnerven” eller vad man kan kalla den, gärna gör sig påmind. Visst är det irriterande när dom har sån utveckling. Visst blir man riktigt avundsjuk och vill dölja det med att istället försöka stoppa in avundsjukan i ”men det byggs ju 100 kolkraftverk och användning av bilar exploderar” osv osv. Skitsamma. Vi har gjort det, det är deras rätt också, no matter vad i helvete vi känner för avund och rädsla inför ett klimat som vittrar sönder. Dom har RÄTTEN och vår heder ska bjuda oss att ta det som män helt enkelt. Dom var för fattiga och oförstående för 200 år sedan när det drog igång i väst och kunde inte föra talan, men något säger mig att dom inte hade gjort det…

  Gilla

 6. OM väst skulle lyckas att vittra sönder regeringen i Kina, att få bort kommunistpartiet, vad är det som säger att landet sedan kommer fortsätta att vara ett land? Vad är det som säger att det inte blir inbördeskrig med 200 000 000 kinesiska flyktingar som väller ut över världen? Vad är det som säger att det scenariot skulle vara bättre än det vi ser nu? Ska vi välja att hålla var stolthetsfana högt, vår arrogansfana och ”vinna” fram demokratin där för att sedan få se en jord som förstörs av krig till följd av det? KOmmer vi Svenssons att tjäna på det?

  Gilla

 7. Jag instämmer i Neos kommentarer om att vi i första hand bör bry oss om det som händer och inte händer i Sverige. Min grundtanke bakom artikeln var dock att allt för många människor även i Sverige är (eller agerar som om de var) ofria, t.ex. de svenska skogsbolagens ”drängar”, som jag nämner och länkar till i artikeln (lyssna gärna på Thomas Tidholm).
  Vi bör fokusera på att förbättra det som sker i Sverige. Men när vi nu köper så många av våra saker på den globala marknaden bör vi också tänka på hur det ser ut i andra ändan av de affärskedjor vi köper från. För det är ju de systemen som vi ger våra resurser som tenderar att växa och bli starkare. Om vill att företagen med schysta arbetsförhållanden och de sunda affärssystemen skall ta marknadsandelar så bör vi handla från dem.
  Det enklaste kan vara att försöka hitta sådant som Fairtradeprodukter och i första hand köpa från seriösa affärskedjor. Vi bör undvika att köpa produkter för vilka vi inte vet något om hur de har tillverkats. Naturligtvis borde vi inte köpa produkter där man kan misstänka att arbetsförhållandena har varit oacceptabla.

  Gilla

 8. Fairtradeprodukter kan vara en fälla, men är en väldigt bra tanke. Kommunismen är också en annan fin tanke som inte fungerar i praktiken helt och hållet. Men jag instämmer helt i att man ska välja när man köper produkter. Köp tex inhemskt som en protest eller från andra länder. Men vi behöver inte yttra för Kina eller kineserna varför vi inte köper deras produkter. Dom är intelligenta nog att själva förstå att vi inte är nöjda med något. Sen får man se om det i längden innebär förändring inifrån, om dom tycker som vi i den frågan. OM inte, so what. Vi köper ändå inte deras produkter och vi skäller inte heller på dom eller talar nedsättande om dom. Vi kan vara vänner på andra håll liksom. Vi bara köper inte och är tysta.

  Gilla

 9. Instämmer i att det är bättre att agera konkret, genom sina egna faktiska val och genom att utveckla det man själv faktiskt gör. Det åstadkommer mer än om man agerar besserwisser och försöker tala om för andra hur de skall göra.

  Däremot finns det starka motiv för öppet informationsutbyte. Om man låter bli att köpa från en leverantör därför att denna verkar arbeta på ett otillbörligt sätt så bör man informera om anledningen till att man inte köper, så att andra kan ta del av den kunskap man har och så att man ger man ger leverantören en chans att försvara sig och en begriplig vägledning till förbättring. Liknande samband gäller också i andra riktningen. Då man tror att någon leverantör agerar på ett otillbörligt sätt så bör man informera om sin bedömning. Annars kommer man troligen inte att upptäcka sina misstag i de fall man gör felaktiga bedömningar. Om man inte får återkoppling så lär man sig knappast något väsentligt. Tänk dig två grupper av aktörer, där:
  1. Aktörerna i den ena gruppen har en öppen dialog med varandra, och där
  2. Varje aktör i den andra gruppen försöker hemlighålla sin egen information.
  Resultatet blir då troligen att aktörerna i den öppna gruppen lär sig bättre än aktörerna i gruppen där man inte utbyter information med varandra.

  Gilla

 10. Jag tycker fortfarande att man inte säger något. Man inleder ingen diskussion. Börjar leverantören ställa frågor svarar man artigt, men absolut aldrig att man inleder och säger ”nu har vi slutat köpa de här produkterna från er eftersom ……….. och det beror på att vi tycker ………….”. Det räcker med tystnad tills frågorna kommer och då så kortfattade svar som möjligt, tex ”vi vill inte kommentera exakt varför då det kan få er att tappa ansikte” men envisas dom så svarar man exakt varför men håller också det väldigt kort och jämför inte med sin egen kultur och sina egna värderingar. Bara skälet ska ges ”vi tycker inte det är rätt _punkt_”.

  Gilla

 11. Neo,
  Jag instämmer i att man bör undvika att gå in i diskussioner med mål att överbevisa andra om vad de skall göra.
  Men jag förstår inte varför du inte är intresserad av informationsutbyte och dialog med dem som man skulle kunna göra affärer med.
  Tror du inte på att dialog är bra som metod för att bygga ömsesidig förståelse och för att kunna lära sig tillsammans?

  Gilla

 12. Som du säger det där så instämmer jag helt. Utbyte och viljan att lära av andra kulturer är fint. Vi kan lära oss jättemycket av Kineserna det är jag helt säker på.

  Vi kan plocka det bästa därifrån som vi tycker är bra dvs, och så låter vi dom själva få plocka det som är bra i deras syn från vårt sätt att vara. Det är en utmärkt bra lösning.

  För informationsutbyte handlar ju om att man får friheten att välja vad man lär sig.

  Gilla

 13. Om det inte redan är i full gång så hoppas jag det kommer framöver!

  Gilla

 14. Ja, det finns starka motiv för att sunt effektivt lärande bör bygga på att varje individ själv får möjlighet att välja vad hon/han vill lära sig.
  Samtidigt är det dock viktigt att notera att det finns en stark mänsklig benägenhet att fortsätta tänka så som man är van vid. Om det inte händer något särskilt så upptäcker de flesta knappast nya former av behov att lära sig. Den som växer upp i en kultur där skolkunskap betraktas som viktig kommer ofta att ha starka motiv för att studera. De som växer upp i kulturer där akademisk kunskap betraktas som världsfrånvänd tenderar att vara tämligen ointresserade av bokkunskap.
  Människor kan ändra på sig själva (de synsätt de vant sig vid) – men det behövs ofta något tändande incitament för att starta en ny intresseinriktning.
  En del människor finner sina egna incitament för att förändra sig själva. Då det har uppkommit nya väsentliga behov är det dock bra om de nya behoven synliggörs så tydligt som möjligt, så fort som möjligt. Hur många som bör ”informeras” är dock en svår fråga. För om det skulle visa sig att den nya tanken var felaktig så kan det vara problematiskt om det är många som har ”lärt sig” det nya synsättet. Den risken är mer hanterbar om de nya tankarna först ”provas” inom en begränsad krets.
  När det gäller nya problem (och även nya möjligheter) är det viktigt att informera på ett tydligt och övertygande sätt. Jag tror det är viktigt att personer som Al Gore väcker verkligt intresse för växthusproblematiken.
  Om man tar ner det på en mycket mer grundläggande nivå så är det uppenbart viktigt att påvisa för små barn att varma spisplattor, knivar och elektricitet är farligt. I sådana fall är det viktigt att ”informera” (indoktrinera) på sådana sätt att man påverkar barnet att förändra sitt sätt att tänka.
  Mellan länder bör man fråga sig hur långt vi bör gå i att försöka informera på ett sådant sätt att vi påverkar andra. Om vi upptäcker (och verkligen vet) att något som används i mat är giftigt så bör vi informera på ett så tydligt sätt som möjligt. Det händer så mycket att det är orimligt att alla helt själva skall kunna hålla sig tillräckligt uppdaterade.
  Men om vi ”bara” tycker att vårt politiska system eller vår religion är bättre, bör vi då ”informera” andra?
  Ibland bör vi försöka ”informera” på sådana sätt att vi provocerar igång nya sätt att tänka. Samtidigt finns det starka skäl för att varje individ borde få möjlighet att själv välja vad hon/han vill lära sig.
  För att kunna kombinera dessa två intressen ser jag behov av djupare mänsklig kontakt, bättre informationsutbyte och mer dialog.

  Gilla

 15. Helt klart. Att informera om saker man tycker är viktiga på ett korrekt sätt är helt rätt. Absolut. Exakt som Al Gore. Men han vet också tillräckligt för att inte pressa sina ideer ner i halsen på de han kommit för att tala inför. Han markerar sin egen övertygelse om att någonting måste göras, att vi alla måste göra något, men i själva verket ställer han alla och ingen mot väggen när han säger så. Den eller de han talar till kan tolka det till vad som passar dom och han blir accepterad. Det vore en väldigt impopulär Al Gore om han körde med mer direkt taktik, tex att säga ”ni måste göra något och det nu!” (även att det är sant så väljer han en annan formulering för att inte stryka folk mothårs i de rikaste länderna så som i de fattigaste). Han är en politiker ut i fingertopparna. Säg vad du menar utan att egentligen säga något. Kanske han har tagit det några steg till, närmat sig gränsen, men han håller sig ändå inom det som är ”korrekt”. Ungefär så kan man gå tillväga. Samtidigt föreläser han inte där han inte blir inbjuden, vilket också är bra, han pratar på så sätt för de som vill lyssna, som vill ha honom där och som tycker att han har något att säga. Det sättet att påverka är fint. Underligt att vi vill ändra på så många saker utomlands egentligen. Visst finns det hur många saker att ändra på som helst om man fick välja, men hur många saker lyckas vi ändra på ens här hemma? Det är att ge upp hoppet helt hemma om vi vänder oss utåt, eller så är det kanske för att det är lättare att stå ”vi mot dom” för man vet att man har resten av ”vi” bakom sig när man ändrar på ”dom”. Ska man ändra på saker här hemma, fixa bättre vägar, fixa pensionssystem som fungerar med hur det ser ut idag, fixa bättre sjukvård, göra det lättare för företag att anställa samtidigt som man ordnar det för de arbetssökande och arbetande, ja då helt plötsligt vet man inte vem som står bakom en och stöttar, man kan ju helt plötsligt få en kniv i ryggen där man trodde man hade support…

  Gilla

 16. Att blir utskrattad på gatan där man bor av sina egna grannar för att man är en person som vill något och vill få till förändring är nog en anledning att många gärna tittar utomlands istället och gärna ändrar på saker där, vem bryr sig om ifall Kineserna blir sura?

  Gilla

 17. Ändra på Kineser som kommer hit i att fungera i vårat samhälle däremot, det är helt korrekt.

  Gilla

 18. I deras eget land är det system som finns där, rätt för de som finns där.

  Gilla

 19. Bra frågor. Hur bör man dra gräsen för vad och hur det är lämpligt att försöka påverka?
  Instämmer i att vi svenskar borde vara försiktiga med åsikter om vad andra skall göra.
  Ibland bör man gå längre än att bara ge människor den information de ber om. Då samhället upptäcker något nytt som ser ut att vara mycket viktigt är det angeläget att försöka få fram information, även till dem som inte är intresserade och som tidigare inte har noterat frågan.
  Då man t.ex. kommit underfund med att rökning är farligt är det väl lämpligt att försöka nå fram med den informationen även till ointresserade rökare, eller?

  Gilla

 20. Förstår liknelsen även om den är inne på ett annat spår. Vi närmar oss frågor som rör överlevnad och hot mot den enskilda invidivens överlevnad inom närmaste tiden. Tycker även där att folket i en region själva får dra sina slutsatser när dom ser befolkningen dö som flugor i lungcancer och sen jämför med länder där fler mår bättre. Kanske tanken slår dom att röka är dåligt? Slog den tanken inte oss här? Var det någon som lärde oss detta? Själva ursprungstanken kom från något eller någon, det kommer hända där med. Vi behöver inte bry oss. Evolutionen har sin gång. Folk blir smartare. Överallt. Vi ska lägga energi på att utveckla saker i Sverige för Svenskar som bättre vägar exempelvis, vägar som inte kräver mycket underhåll över närmaste 200 åren. Hus som drar noll i el, apparater utan standby tex, vi borde göra avkall på ”idiotbekvämlighet” som inte behövs. Se till att slipa till kanterna på och insidan av Sverige.

  Försök lyfta en person som ligger helt ledlös på marken. Det är näst intil omöjligt utan att bli helt utmattad på kuppen. Vill personen däremot ha hjälp och ber om det så hjälper han säker till så gott det går o vips går det mycket lättare.
  Varför ska vi ”lyfta” länder som inte vill bli det? Låt dom lyfta sig själva. De kommer klara av det.

  Gilla

 21. [Edit] Drar noll i el -> Drar så lite el som möjligt/är självförsörjande dvs har solpaneler eller annat som gör att huset går runt enbart på det [/Edit]

  Gilla

 22. Ser man däremot någon direkt fara för liv så tycker jag att man bör ingripa. Även här hemma. Ser jag någon som är påväg att göra inbrott ringer jag polisen. Om jag såg att två personer hoppade på en ensam skulle jag gå imellan och säga åt dom att ta det när jag inte ser, men tyvärr såg jag det o då får dom gå genom mig för att göra det eller vänta tills ett annat tillfälle. Men såna saker är mer direkta hot mot en invidiv just nu, det händer nu. Sånt har man skyldighet att stoppa, om inte by law så iaf moralisk. Rökning ligger på en annan nivå som sagt.

  Gilla

 23. Invidiv :S —> Individ

  Gilla

 24. ”Varför ska vi “lyfta” länder som inte vill bli det? Låt dom lyfta sig själva. De kommer klara av det.”

  Syftar givetvis till att dom kommer klara av det så länge vi inte sätter käppar i hjulen på dom. Vi behöver inte tvinga fram förändring, men inte heller försöka stoppa den, som effekten blir av EUs skatter med mera på import från länder utanför EU, länder i tex Afrika och Asien.

  Gilla

 25. Hej Neo,
  Tänkte på dina kommentarer när jag idag i P1 Klotet (13:20 idag) hörde att 20 %. av den del som går till Kina, av det som vi betalar för utsläppsrätter, går till effektiviseringar i deras fossilbaserade verksamheter.
  Programmet fick mig att fundera på varför vi skall lägga europeiska miljöpengar på att höja Kinas konkurrenskraft. Analogt kan man fråga sig varför vi skall lägga vårt miljöarbete på att försöka åstadkomma förbättringar i andra länder. Är det ungefär så du menar?
  Då jag tänker på hur jag bör använda min egen tid så frågar jag mig vad som har bäst odds att åstadkomma verklig förbättring. Om jag satsar 100 timmar på att verka för en mer hållbar utveckling – Vad bör jag då lägga tiden på:
  1. att försöka finna vägar att påverka avlägsna länder?
  2. att försöka påverka andra i Sverige att göra det som jag tycker är rätt?
  3. eller, bör jag försöka förbättra det jag själv gör och hur jag själv lever?
  Det kan tyckas som om 3 är självklart bäst. En verklig anledning till att individer och företag föredrar att prata om vad andra skall göra är att de försöker verka engagerade utan att själva göra något.
  Men samtidigt bör vi komma ihåg att de flesta är ganska begränsade till att välja mellan det som finns på marknaden. Det finns en tendens till att många säljer (och köper) från de företag som har den billigaste produktionen, av t.ex. kläder. Många av dem som har de globalt lägsta priserna har samtidigt hög miljöpåverkan och dåliga arbetsförhållanden. Priset gör att många köper från de tvivelaktiga aktörerna och detta leder till att de osunda företagens marknadsandelar och makt ökar. Hur skall vi kunna komma ifrån sådana problem?

  Gilla

 26. Ungefär eller kanske till och med exakt så, är det jag känner. Jag vet inte hur vi ska klara av en sån uppgift. Om det går så blir det på grund av att vi gör som i låten ”man in the mirror” av MJ. Förändrar oss själva och försöker uppfostra våra barn att tänka på samma sätt. Sen tror vi, i religiös bemärkelse, på att fler och fler gör samma sak. Kanske vi påverkar genom att andra ser hur man lever. Chansen för det är inte så stor dock tror jag. Utan vi får säkert se översvämningar i klimatförändringarnas spår som tvingar hundratals miljoner människor på flykt från översvämmade områden och flera miljarder döda i krig som också kommer följa. När röken sen skingras, när allt helvete är över och det hela börjar stabiliseras igen, nå någon form av status quo, så kanske, men bara kanske, vi har ett helt nytt sätt att tänka. När vi alla stått inför det faktum att vi kanske kommer duka under helt så borde det kunna kick-starta något nytt, iaf få oss att hjälpa varandra och att acceptera varandras skillnader. Verkar tyvärr som att mänskligheten bara skiner ljust efter att den gått genom det mest mörka helvete som är möjligt. Ungefär som efter andra världskriget.

  Personligen tror jag detta (om klimatförändringarna). Och jag tror att det kommer bli mycket värre än någon tror. En del säger ”wow då får vi palmer längs väst och östkusten och 4 grader varmare o medelhavsklimat här! det är ju super” och då säger jag ”nee de växter vi har hinner inte på de korta, närmast kommande 100 åren då tempen går upp, att acklimatisera sig, utan dör ut snabbt, och palmer kommer inte hinna komma hit, utan vi får en öken här istället, så någon jävla medelhavsdröm blir det inte tala om!” Det blir en ynkligt liten del av Sverige som kommer vara beboelig också, och den ska vi dela med x-antal miljoner flyktingar från resten av europa och världen. Om vi inte måste kriga oss till den, precis som vi skulle ha någon chans att försvara oss med nedrustad militär och allt.

  Låter jag positiv? :=)

  Kort o gott. Jag tror inte vi har någon chans att förändra andra, bara oss själva. Så då bör vi strunta i att göra något åt andra. Efter den kommande katastrofen så kanske resten av mänskligheten, kanske vi alla kollektivt förstått detta, ända in i märgen. Kanske..

  Gilla

 27. Problemet är ändå att ju längre tid som förflyter mellan varje ”katastrof” ju mer glöms den senare av dom bort. Antagligen kan vi inte nå den nivån. Vi får kanske acceptera att vi alltid når dessa med jämna mellanrum. Precis som vi får acceptera att vi alltid återser dessa ekonomiska kriser. Folk som har det bra försjunker i lättja och girighet långsamt långsamt, precis som långvarig makt kan påverka en ledare negativt. Allt detta negativa för att få ut små stunder av lycka.

  Gilla