Skuldfällan och risken med att satsa på förnyelse

Vem skall ta ansvar då människor inte kan betala sina skulder?
Det ligger mycket i att regeringen bör verka för att de överskuldsatta bör få rimliga möjligheter att sanera sin ekonomi. Det är viktigt att undvika att människor fastnar i ”det ofta mycket långvariga utanförskap som det innebär att vara överskuldsatt”.
I andra ändan av denna problematik kan man säga att dagens kris till stor det beror på att människor har dragit på sig för stora skulder. Allt för många, både privatpersoner och företag, har på olika sätt lånat till konsumtion. Totalt sett har vi investerat för lite i att skapa bra framtida förhållanden, en hållbar utveckling och tillräckligt bra framtida konkurrenskraft.

Då regeringen informerar om skuldsättningsproblematiken borde det göras på ett sådant sätt att man uppmanar till sunda investeringar. Det är viktigt att komma ihåg att alla former av kreditgivare har ett ansvar. ”Sedan kan oförutsedda händelser drabba oss alla och kullkasta möjligheterna att göra rätt för sig.” Det är viktigt att samhället ger en sådan bastrygghet att människor vågar satsa. Om människor blir rädda och försiktiga så får vi knappast någon hållbar samhällsutveckling. Det är viktigt att människor vågar investera på ett sådant sätt att det bidrar till att skapa bra förnyelse. Därför är det viktigt att människor, företag och kreditgivare som satsar på sunda förnyelseinriktade investeringar får hjälp att hantera de risker det innebär. Däremot tycker jag i princip att de som lånar eller lånar ut till konsumtion borde bära sin egen risk. Men, det är ofta problematiskt att skilja på vad som är möjlighetsöppnande investeringar och vad som är konsumtion. Dessutom är det till stor del samma juridiska personer som både investerar och konsumerar. Det finns risk att företag bokför konsumtion som en investering och även att privatpersoner säger att de satsade på ett konsumtionsköp därför att de ansåg att det skulle förbättra deras framtida möjligheter. Om jag köper en mobiltelefon eller en bok är det då konsumtion, eller är det en investering i att förbättra min framtida förmåga?
Det är svårt att dra gränsen mellan konsumtion och investering. Men det är mycket önskvärt att regeringen gör den gränsen så tydlig som möjligt då de satsar på att ge möjlighet till skuldsanering. Det är viktigt att man informerar på ett sådant sätt att man visar att den som försöker investera på ett sunt sätt kan räkna med stöd från samhället. Omvänt är det också viktig att man visar att företag som inte har investerat på ett framtidsinriktat sätt inte kan räkna med bidrag från samhället.
Problematiken med skuldsanering är en del i att det är viktigt att regeringen ger verkligt stöd till dem som verkligen försöker och har försökt göra sunda framtidsinriktade investeringar. Det är väldigt viktigt att de personerna får möjlighet att göra fler sådana försök. Om Volvo tidigare hade gjort en allvarlig satsning på elbilar hade de kanske stått konkurrensmässigt starkare nu och om de ändå hade haft ekonomiska problem så hade det varit tydligare att det då hade varit ett företag som verkligen försöker investera för framtiden. Som tankeram för att avgöra vad det är som är sunda framtidsinriktade investeringar är det viktigt att tänka på ett vidsynt och långsiktigt sätt.

Ekonomin visar en viktig del av det historiska utfallet, men ekonomin säger inte mycket om framtiden. Den framväxande teorin kring hållbar utveckling ger en säkrare karta. Vi borde inte begränsa oss till att titta på den ekonomiska bilden utan också i högre grad analysera olika aktiviteters verkliga existensberättigande.

Det är viktigt att regeringen visar att man vill ha sunda framtidsinriktade investeringar.

Läs också:

/Reine Karlsson

2 svar till “Skuldfällan och risken med att satsa på förnyelse

  1. Ping: Skulder kan bero på framtidstro « TEM-funderingar

  2. Ping: De som luras har ett stort ansvar « TEM-funderingar