Gaskonflikten visar betydelsen av lokal energi

Problematiken med energibristen på grund av att Gazprom stoppar gasflödet visar att Europas energiförsörjning är bräcklig. ”Energipolitik är också säkerhetspolitik.”

För att ordna sin energiförsörjning måste man alltid göra någon form av investering. Man kan investera i att bygga förbränningsanläggningar och sedan köpa kol, olja eller gas. Om man också investerar för att producera el, så får man en energiform som kan användas till nästan vad som helst.
En annan metod är att investera i att bygga energisnåla hus som är väl isolerade och tar mer direkt nytta av solvärme. Långsiktigt sett är det intressant att investera i vind- och vattenkraft, eftersom man då kan koppla in sig i naturens levande förnyelsebara energiflöden och göra en direkt konvertering till elenergi. Ett annat sätt att koppla in sig i naturens levande energiflöden är att investera i att bygga system för att producera och ta nytta av biobränsle.

De senaste åren är det många som har ansett att det billigaste sättet att producera el är att använda gas. Tanken om att den gasbaserade energiförsörjningen är billig hänger ihop med att man har försökt minimera sin investering. Det har sett ut som om man får fram billig el om man bygger en storskalig gasledning och producerar el med effektiva gasturbiner. Och visst, med de gaspriser vi har haft har man haft en låg kostnad per kWh. Men när Gazprom nu stoppar gasflödet är det en del som får svåra energiförsörjningsproblem.

Som alltid riskerar det att bli dyrt att vara låst till en enda försörjningskanal, som någon annan kontrollerar. Det är faktiskt en av de viktigaste grunderna i alla leverantörers affärstänkande att de vill bygga upp ett monopol, för då kan de sedan ta bra betalt. Den som gör sig beroende av en enda gasledning riskerar att sedan tvingas betala mycket för gasen. I den nuvarande finanskrisen är det naturligt att de som styr gaskranarna försöker dra ekonomisk nytta av sin makt. Om de kan tjäna mer pengar nu har de ju chansen att förbättra sin position under de förändringsprocesser som krisen leder till. Och de som tvingas att betala mer eller får andra problem får det ännu svårare att hantera sin krisproblematik.

På ungefär samma sätt som det riskerar att bli dyrt att vara beroende av en gasledning riskerar det också att bli dyrt att vara beroende av en leverantör eller en leverantörskanal, även för andra produkter. Om det t.ex. skulle bli så att det är bara ett land som har skoproduktion och kunskap om skoproduktion så kommer de nog sedan att ta bra betalt för sina skor.

När det gäller energiförsörjning kan man ofta få en lägst investeringskostnad/MJ om kan satsar på storskaliga system som är baserade på fossila bränslen. Men långsiktigt sett finns det väsentliga fördelar med att koppla in sig i lokala levande förnyelsebara energiflöden. Det är bättre för växthuseffekten och det ger bättre leveranssäkerhet, såväl försörjningsmässigt och affärsmässigt som säkerhetspolitiskt. Den långsiktiga kostnaden blir allt lägre om man gör kloka investeringar i energieffektiva lösningar och förnyelsebar energiproduktion.

Det finns allvarliga risker med att vara beroende av ensidiga storskaliga globala leverantörskedjor. Utöver att det är bra för klimatat ger det också viktig lokal kompetensuppbyggnad och långsiktig säkerhet att investera i lokal förnyelsebar energiförsörjning.

De kloka investerar i att bygga upp långsiktigt välfungerande lösningar.

Läs mer:

/Reine Karlson

7 svar till “Gaskonflikten visar betydelsen av lokal energi

 1. Mats Lundin

  Ukraina har ett av Europas bästa områden för landbaserad vindkraft på Krimhalvön. Energimyndigheten i Sverige har ett avtal för att köpa emissionsrätterna från Nova-Eco (www.nova-eco.kiev.ua) men i övrigt har stödet till Ukraina för att utveckla sin naturresurs varit ganska sparsamt. Den rådande finanskrisen omöjliggör mer eller mindre låne finansiering. Kloka investeringar kräver långsiktiga kommersiella ställningstagande.

  Gilla

 2. Intressant att Sverige redan sedan tidigare arbetar för att stimulera fram långsiktiga investeringar.
  Ja, det är ett bekymmer att finskrisen försvårar lånefinasiering och kanske ännu värre om den leder till att människor blir försiktiga och inte ens vågar försöka satsa på framtidsinriktat samarbete.

  Gilla

 3. Ping: Finanskrisen visar att vi blivit klokare « TEM-funderingar

 4. Nils Laike

  Energieffektivisering av byggnader tror jag kommer att spela en allt större roll för att minska energianvändningen. Det är inte bara nyproducerade byggnader som kan minska energianvändningen utan de befintliga byggnaderna måste även energieffektiviseras för att minska energianvändningen. Intressant är också att ett ökande antal hushåll funderar på att investera i små vindkraftverk eller solceller för att tillverka el för sin egen förbrukning, s.k. mikroproduktion av el. Detta bidrar till en miljövänlig elproduktion. Mikroproduktionen av el kan på sikt påverka nyproduktionen av bostäder på så sätt att de i framtiden kommer att ha mikroproducerande kraftverk som bidrar till energiförsörjningen av bostaden.

  Gilla

 5. Mikroproduktion av el är en intressant tanke. Det kan öppna upp för att ta bättre nytta av fler olika former av energiresurser, mer loklat och verklighetesanknutet lärande. En sådan utveckling ger bättre försörjninstrygghet och en bättre grund för förnyelse och en mer hållbar utveckling.

  Gilla

 6. Ping: Fossilgasen från Ryssland – ett miljö och säkerhetspolitiskt problem « TEM-funderingar