Obama och växthuseffekten

NASAs klimatspecialist James Hansen har skrivit ett personligt brev till Obama, där han ber den blivande presidenten att agera på ett kraftfullt sätt. Hansen skriver att den nuvarande formen av handel med utsläppsrätter (Cap and trade) är gravt otillräcklig. Han ber Obama att verka för att omgående och globalt:

1. Sluta bygga koleldade kraftverk och minska brytningen av kol.
2. Införa en koldioxidskatt på all utvinning av fossila bränslen.
3. Satsa på forskning för att utveckla ny kärnkraftteknologi .

Läs mer:

/Reine Karlsson

Kommentarer inaktiverade.