Las – trygghet och förnyelsebehov

Magnus Henrekson är på dagens DN Debatt mycket kritisk till lagen om anställningsskydd. ”Ett modernt trygghetssystem förutsätter att den enskildes trygghet i mindre utsträckning än i dag knyts till den nuvarande anställningen. Utan sådana reformer kommer regeringens idé om arbetslinjen och ”jobb före bidrag” knappast att kunna förverkligas annat än under ett mycket starkt konjunkturläge.”

 

Henrekson betonar att det är viktigt att den enskilde arbetstagaren känner sig tillräckligt trygg. Men näringslivets förändringstakt är hög och ett visst jobb finns i genomsnitt bara cirka sju år. Man måste förändra de nuvarande systemen för att kunna uppnå långsiktig konkurrenskraft och även för att kunna åstadkomma en hållbar utveckling.

 

Det är viktigt att den individuella tryggheten kopplas till individens egenvärde och inte till en viss anställning. En mycket viktig del är att skapa trygghet för dem som satsar på att försöka åstadkomma en framtidsinriktad förnyelse.

 

Läs mer:

 

/Reine Karlsson

2 svar till “Las – trygghet och förnyelsebehov

  1. Ping: Stockholmsvänstern » Mindre trygghet gör ingen trygg!

  2. Det var någon klok person som brukade säga att ”den enda sanna tryggheten ligger i ständig förändring”. Den aspekten är mycket relevant i arbetet för en hållbar utveckling. Det finns ingen statisk värld som av sig själv ger oss ett bra välstånd för människorna i Sverige. Det är viktigt att vi är observanta, lär oss och förändrar på sådana sätt att vi kan fortsätta vara konkurrenskraftiga.
    Det är viktigt att individerna kan känna sig tillräckligt eller lagom trygga. Men det är inte önskvärt att människor skall tro att de i längden kan sitta kvar på samma jobb och göra samma sak.

    Gilla