Motivet för klimathandel?

Gårdagens Vetandets värld om klimatkapitalet beskrev hur klimathotet blev en fråga för marknaden. Uppmärksamheten kring dessa affärsmöjligheter är nu så stor att Dagens handel indikerar att utsläppsrätter skulle kunna bli 2009 års julklapp.

Programmet pekar på att USA använde starka påtryckningsmedel för att pressa fram möjligheten till en global handel med utsläppsrätter. Det är intressant att fråga sig varför deras förhandlare ville öppna upp för ”klimathandel”. Vad hade de egentligen för grundläggande motiv för att förhandla som de gjorde?

  • Var det för att USAs förhandlare trodde att utsläppshandeln skulle ge möjligheter till mer kostnadseffektiva utsläppsbegränsningar?
    eller
  • Var det för att USA hoppades att möjligheten att göra affärer med utsläppsrätter skulle leda till sådana former av agerande att USA inte skulle behöva göra några verkliga insatser för att reducera sina utsläpp av växthusgaser. Kan man ha hoppats på att kolmarknaden skulle ge möjligheter att hantera frågan pappersmässigt, utan koppling till egentliga förändringar. Eller kan det ha varit för att man hoppades att sådana marknader skulle öppna upp affärsmöjligheter för tvivelaktiga aktörer och att detta skulle leda till att miljöintresset skulle undergrävas.

Det är bra att Vetandets värld tar upp frågan om vilka det var som ville ha en klimathandel, och varför.

Läs mer:

/Reine Karlsson

Kommentarer inaktiverade.