Kris och miljöarbete

En kris leder alltid till förändringar. En allvarlig finansiell kris leder till en nästan generell brist på resurser. Motiven för att göra besparingar blir starkare och det tenderar att leda till att de som är passiva tappar mark. En del företag tappar marknad och en del avdelningar riskerar att försvagas. Samtidigt kan kriser ge väsentliga möjligheter för dem som tar nya initiativ.

Kriser är ofta avgörande skeden i historien. Svårigheter tornar upp sig. Man står vid ett vägskäl. Men det innebär också en möjlighet. Vågar vi stå upp och se vilka möjligheter dagens situation ger oss kan krisen bidra till att vi äntligen tar ett steg framåt.”

Förändringstrycket påverkar i princip alla olika former av verksamheter och alla former av organisatoriska enheter. Det finns dock en tendens till att långsiktiga arbetsuppgifter blir mer ifrågasatta. De som har direkta operativa uppgifter har lättare att visa att de behövs.

Man bör notera att de som tänker bredare och mer långsiktigt kan ha det viktigaste att tillföra i förändringstider. Då en verksamhet tvingas att göra kursförändringar är det extra viktigt att veta hur kartan ser ut. Verkliga kriser skapar behov att göra verkliga förändringar. Om miljökunskapen är med på ett sådant sätt att den kommer till konkret nytta i att utveckla kärnan av verksamheten så blir den extra viktig i kristider. Om miljö hanteras som en separat fråga som har svag koppling till hur kärnan av verksamheten utvecklas så finns det däremot risk för att miljöintressena tappar mark under krisen. Att miljö tappar mark kan bero på att man inte lycka påverka det som sker. Omvänt finns det också en risk för att en miljörelaterad satsning baseras på ett för snävt perspektiv, så att den därmed ur ett bredare perspektiv visar sig göra mer skada än nytta.

Ur ett mer långsiktigt perspektiv bör man notera att de verksamheter som har en bra ”karta” och förmåga att ta effektiv nytta av bred kunskap har bäst odds att gå stärkta ur kriser. De som har förmåga att ta affärsmässig nytta av kunskapen om miljö och hållbar utveckling kan ta marknadsandelar från dem som inte har den förmågan. Ur en verksamhets perspektiv innebär krisen därför att det är extra viktigt att ta nytta av miljökunskapen i arbetet med att utveckla kärnan av verksamheten.

Läs mer

/Reine Karlsson

Ett svar till “Kris och miljöarbete

  1. Ping: Krisen är en möjlighet att bli bättre « TEM-funderingar