What a wonderful world!

Har lyssnat en hel del på P1 sedan i går kväll. Vid ett antal tillfällen har man nämnt ”what a wonderful world”, i anknytning till Obama.

What a wonderful world har blivit mitt favorituttryck. Det aktualiserar något som det Svenska arbetet för miljö och hållbar utveckling borde ta tag i, återupprätta.
Naturen och vår nuvarande livsmöjlighet innehåller så mycket som är underbart. Den grundläggande anledningen till att vi bör göra rejäla satsaningar på att skapa en mer hållbar utveckling är att vi vill upprätthålla och utveckla en värld som är ”underbar” att leva i.

Obama framhåller att USA har en underbar konstitution … I Sverige har vi en underbar Natur, som är en källa till mycket positivt livsmod och en bas för viktig resursproduktion. Det är många svenskar som har gjort stora insatser för att upprätthålla och vidareutveckla den underbara värld vi lever i, inte enbart i Sverige. Vi har ett fantastiskt stort och viktigt kapital att förvalta. Förvaltningens basprincip måste vara att vi ständigt förnyar de system vi har. Den enda sanna tryggheten ligger i ständig förändring.

En anledning till att vi bör göra rejäla satsningar på en mer hållbar utveckling är att naturen och de sociala systemen är så värdefulla. Den andra anledningen är att naturen och de sociala systemen inte kommer att förbli värdefulla för oss människor om vi inte fortsätter att investera i framtidsinriktad förnyelse. Det grundläggande motivet till att vi bör satsa på miljön är inte att naturen är förstörd och att de sociala systemen har havererat. Men det har förekommit mycket kortsiktighet, girighet och bekvämlighet. Det ser ut som om miljön försämras och det finns risk att människornas fortlevnadsmöjligheter förstörs.

Det grundläggande motivet för att satsa på miljö och hållbar utveckling är att vi lever i en underbar värld, som ständigt har vidareutvecklats, positivt och negativt, som ett resultat av vad människor gör och inte gör. Det är inte lätt att upprätthålla en så komplex och fantastisk värld, men det är väldigt viktigt och det är möjligt.

Obama Yes we can

Obama betonar att vi, alla vi människor tillsammans, kan åstadkomma storverk.  

Yes we can!

 

 

Obama goes green

Det finns mångsidiga möjligheter med att satsa på att utveckla förnyelsebar energiproduktion.   

 Obama goes green

 

 

Mer information:

/Reine Karlsson

Ett svar till “What a wonderful world!

  1. Ping: Förändring pågår « TEM-funderingar