Förändring pågår

Klimatet förändras i allt snabbare takt och det kommer allt fler observationer om att förändringarna påverkar ekosystemen. Varmare klimat riskerar att leda till mindre skördar och livslängden för den amerikanska västkustens barrträd har halveras på bara 17år.

Det är ännu mycket mer påtagligt att de affärsmässiga förutsättningarna förändras. Det har blivit tydligt att vi inte kan leva på att bokföra fram pengar. Allt fler förstår att det som de senaste åren såg ut att vara en stor ekonomisk framgång egentligen var en finansiell bubbla

Förståelsen kring vad som kan bidra till en hållbar utveckling väcker större intresse. Gaskonflikten har tydliggjort att det är viktig att ha en mångsidig lokal energiförsörjningDet händer saker, t.ex. att EU förbjuder glödlampor . Den verkliga förändringen har börjat, det är tredje gången gillt

Den kraftiga krisen kommer att leda till förändringar. De som är passiva tenderar att försvagas. Samtidigt ger krisen öppningar för dem som tar nya initiativ. Det är viktigt att inte fastna i att lägga för mycket kraft på att försöka hålla liv i de gamla lösningar som är på väg att bli inaktuella.

Det är viktigt att höja blicken och att komma ihåg att det rationellt sett finns fantastiskt stora utvecklingsmöjligheter och att den värld vi lever i på många sätt är underbar. För att lyckas krävs kraftfulla satsningar på nya bättre framtidsmöjligheter. När det nu kommer oroande signaler om barrskogar så vore det helt fel om oron skulle leda till att intresset skogsbruk och skogsbaserade näringar faller.

De svenska skogarna ger en mångfald av mänskligt viktiga värden och vi bör nu ta tag i att försöka vidareutveckla glädjen och nyttan av en del av de värden som vi tidigare inte har satsat så mycket på att utveckla. Det är glädjande att

Kriserna som har orsakats av den tidigare girigheten, oansvarigheten och kortsyntheten gör att vi har svåra utmaningar att brottas med. De som tar tag i att skapa en mer hållbar utveckling har nu bättre förutsättningar. Det är viktigt, men det är inte enkelt.

Jag hoppas att Regionen och Södra fortsäter satsa på att skapa mer mångsidig och högvärd framtidsnytta från de sydsvenska skogarna.

Läs mer:

/Reine Karlsson

Ett svar till “Förändring pågår

  1. Ping: IVA presenterar klimatvision « TEM-funderingar