IVA presenterar klimatvision

Kungliga IngenjörsVetenskapsAkademien presenterar idag En svensk nollvision för växthusgasutsläpp. IVA

Det är mycket glädjande att en så välrenommerad organisation sprider information om att det är fullt möjligt att ganska snabbt åstadkomma väsentlig förnyelse. ”Sverige kan minska sina utsläpp av växthusgaser till nästan noll inom 30-40 år om man satsar på effektivisering, kör bil på el istället för bensin, och förändrar jord och skogsbruk.” IVA

Synsättet har likheter med den anda som Obama förespråkar. Det ser ut som om det har börjat kännas mer meningsfullt att framföra förslag om väsentlig förnyelse

Klimatkonferensen i Köpenhamn är viktig. Det är viktigt att Sverige tar en positivt ledande roll – för växthuseffekten – och för att det färgar bilden av Sveriges näringsliv. Det vore illa om Sveriges agerande ger sken av att Sverige skulle vara ett konservativt land som försöker undvika att förändras. Det är mycket bättre om Sveriges politiker, företag och många andra utvecklingsaktörer kan visa upp att Sverige satsar på ett sådant sätt att man är ledande på framtidsinriktad förnyelse.

Förändring är aldrig enkelt. Det är många som blir osäkra och som på olika sätt gör motstånd. Det finns stor risk att de etablerade, rika och mäktiga blir motkrafter. Klotet hade förra veckan ett inslag som gav en inblick som indikerar att det finns motstånd även på IVA-möten. Det är naturligt och även klokt att det finns motstånd mot stora förändringar. Det viktigt att ta motståndet på allvar och att försöka lära oss av dem som känner djup oro. Det känns mycket bra att det verkar växa fram en bättre öppenhet kring de förestående förändringarna.

Sverige har mycket att vinna på att ta en ledarroll i Köpenhamn.

/Reine Karlsson

Ett svar till “IVA presenterar klimatvision

  1. Ping: Det mentala klimatet « TEM-funderingar