Ny rapport – är övergången till en globalt hållbar ekonomi billigare än vi tror?

En ny rapport från McKinsey, Pathways to a Low Carbon Economy, pekar på att omställningen till en hållbar, ”grön” ekonomi kan vara billigare än vad man hittills trott samt att omställningen kan gå fortare än förväntat.

Rapporten påstår att att den globala uppvärmningen kan hållas under den kritiska höjningen på 2 °C till en överkomlig kostnad förutsatt att vi agerar omedelbart. Undersökningen anger detaljerat kostnaderna för att skära ned de fossila koldioxidutsläppen.

Undersökningensom som ligger till grund för rapporten är en av de största och mest detaljerade i sitt slag. Den visar på  över 200 möjligheter att minska de globala utsläppen av växthusgaser med cirka 40 procent under 1990 års nivåer före år 2030.

Rapporten utvärderades av Världsnaturfonden WWF. WWF anser att världens ledare nu, baserad på McKinsey – rapporten, har fått den information som de behöver för att  agera och utforma en global klimatöverenskommelse för både utvecklade länder och utvecklingsländer.

Läs mer:

/Iris Rehnström

Ett svar till “Ny rapport – är övergången till en globalt hållbar ekonomi billigare än vi tror?

  1. Ping: Klimat och förnyelse. « TEM-funderingar