Brytningstid

Vi lever i en brytningstid. World Social Forum betonar att det behövs handling för att skydda de fattiga.

DN:s Johan Schück skriver att årets Davosmöte inte har varit likt de tidigare. ”Denna gång har många av deltagarna varit mer sökande och reflekterande.” … ”Förre FN-chefen Kofi Annan tycker att Davosmötet har varit mer uppmuntrande än väntat. Han betonar att allt inte har handlat om finanskrisen, utan att man också har diskuterat klimatfrågor, fattigdomsbekämpning och läget i Afrika.”

När Muhammad Yunus and Grameen Bank fick fredspriset skrev Norska Nobelkommittén
 “Every single individual on earth has both the potential and the right to live a decent life. Across cultures and civilizations, Yunus and Grameen Bank have shown that even the poorest of the poor can work to bring about their own development.”  Det är viktigt att så många som möjligt får handlingsutrymme för att kunna investera i att förbättra sin framtid.
 
Förändring pågår, det är högkonjunktur för kompetenta förnyelseledare.

Läs mer:

/Reine Karlsson

Kommentarer inaktiverade.