Skogen är värdefull

Är det rimligt att använda trä från naturskogar till att göra toalettpapper?

EarthTalk: Green Rental Car Companies and Seeing the Forest for the Trees in Finding Recycled Paper Products, Global Warming is Real, 2009-02-02

/Reine Karlsson

Ett svar till “Skogen är värdefull

 1. Enligt Naturskyddsföreningens journalist Anders Friström gör Stora Ensos dotterbolag Veracel stora satsningar på Eucalyptusplantage på mark där regnskog tidigare växte i Brasilien. Pappersmassan från monokulturerna vidareförädlas i Sverige, Finland och Kina. I delstaten Bahia finns redan i dag mer än 450 000 hektar eukalyptusplantage. Även i Sydeuropa sprider monokulturen ut sig, vilket har fått till följd att djur och växter försvinner fullständigt från stora områden. Vatten och näring sugs effektivt upp på grund av den snabba tillväxten. Skogsbränderna blir allt vanligare i eukalyptus plantage och drabbar kringliggande skog. Människor, vilda djur och hela ekosystem drabbas. Brändernas förlopp blir svårare att bromsa på grund av torra blad och barkrester som bryts ner ovanligt långsamt. Dessutom bidrar den höga halten av eterisk olja till explosionsartade bränder.

  Det är viktigt att företag och privatpersoner som vill klimatkompensera kan garanteras att skogsplanteringar i syd etableras i samråd med ekologer samt lokalbefolkningens- och det lokala ekosystemets behov. Om företag tar sitt ansvar och ger produkterna ett ”miljö mervärde” är det också viktigt att de kommunicerar sina ansträngningar och visar på öppenhet för granskning.

  Om brukande av naturresurser skulle beskattas betydligt hårdare skulle vi lära oss att spara och värna om att behålla produkterna i ett system av återvinning betydligt längre.

  Med vänliga hälsningar,
  Tora Råberg

  Gilla