Kunskapens värde

Det händer viktiga stora viktiga saker. Indien ordnade en hållbarhetskonferens som bland andra hade två nobelpristagare som talare. Det kan bidra till att Indien blir ett mer hållbart kunskapssamhälle

USA satsar på att använda kol-marknaden som verktyg för energieffektivisering.
Greenpeace försöker sprida djup förståelse kring att avfallet har stora potentiella värden.

I Sverige tycks politikerna vara mest intresserade av att hålla ner elpriset. Samtidigt finns det potential för förnybar energi, t ex för vindkraft och ännu mer för bioenergi

Vad kan vi göra för att få till en mer hållbar utvecklingsriktning på den pågående förändringen?

Läs mer:

/Reine Karlsson

Kommentarer inaktiverade.