Slå vakt om skogen

Om man vill vara med och rädda gammelskogen så kan man gå in på www.ettklickforskogen.se (ideell verksamhet) och klicka runt. Företag som gör reklam på sidan skänker då pengar till projektet. Just nu pågår en insamling för bevarandet av Verles gammelskog som är belägen utanför  Göteborg. Inga myndigheter har medel nog för att kunna bevara den avverkningsanmälda skogen.

Över 52 olika fågelarter har påträffats i Verle-skogen, bland annat orre, tjäder, pärluggla, sparvuggla, större hackspett, mindre hackspett, tretåig hackspett, talltita, tofsmes, gök, storlom och fiskgjuse. I området finns spelplats för tjäder, häckande fiskgjuse, sparvuggla, pärluggla, ormvråk och stjärtmes. Det finns skyddsvärda växtarter som glansfläck, rostfläck papill-lav, barktrapelia, grynig blåslav, havstulpanlav, brunpudrad nållav, spindelblomster, klockpyrola, nålstarr, granspira, korktaggsvampar och rödgul trumpetsvamp.

Verle gammelskog bevarad i sista stund/Miljöaktuellt 18/3 2008

/Veronika Franzén

Ett svar till “Slå vakt om skogen

  1. Ping: Slå vakt om skogen « TEM-funderingar