Regeringen föreslår att inkludera flyget i handeln med utsläppsrätter

Förra veckan bestämde regeringen att lämna över ett förslag till lagrådet att inkludera flyget i handeln med utsläppsrätter. Enligt regeringen är detta ett viktigt steg mot att förverkliga den internationellt erkända principen ”PPP ”(Polluter Pays Principle) eller ”förorenaren betala”.

Samhällsekonomiskt är detta ett sätt att internalisera negativa externa effekter. När vi köper en vara eller konsumerar en tjänst så betalar vi för detta. Samma måste gälla för konsumtion av ekosystemtjänster som ren luft och en begränsad klimatpåverkan genom upptag av koldioxid genom ekosystem! I framtiden kommer vi att betala den verkliga kostnaden för att flyga jorden runt och det är inte mer än rättvist!

Läs mer: Regeringens förslag för flyget i utsläppshandeln (regeringens hemsida)

/Iris Rehnström

Kommentarer inaktiverade.