Grön upphandling hett i Sverige

I Europa är det bara Storbritannien och Österrike som är bättre än Sverige på grön upphandling inom offentlig verksamhet. Sverige hamnar alltså på tredje plats i Europa i en ny studie utförd av EU-kommissionen. Svenska offentliga verksamheter genomför 49 % gröna upphandlingar. Storbritannien toppar listan med 78 % och därefter kommer Österrike med 52 %.

Undersökningen visar att miljöanpassad upphandling bidrar till en minskning av koldioxidutsläppen och även till minskade kostnader.

Det finns stora summor att spara i sammanhanget med tanke på att offentliga institutioner inom EU gör årliga inköp som motsvarar 16 procent av hela EU:s bruttonationalprodukt.

Om man gör genomtänkta inköp som en naturlig del av ett livscykeltänkande så innebär det i slutändan minskade kostnader för verksamheten.

EU-kommissionen har som mål at man år 2010 ska ställa specificerade miljökrav i minst hälften av alla offentliga upphandlingar i Europa. Sverige som redan ligger på 49 %  kommer säkert att nå ännu längre.

Egentligen borde det vara en självklarhet att miljökrav ställs i alla upphandlingar. Med bättre kunskap bland inköpare om vilka krav man faktiskt kan ställa och med mer kännedom om vad man kan tjäna på det skulle Sverige kunna bli ännu bättre.

/Veronika Franzén

Kommentarer inaktiverade.