Indier prisad för renare vatten

FN:s millenniemål om att halvera antalet människor utan tillgång till rent vatten  till 2015 kan bli svårt att uppfylla. Vattenfrågan är ett globalt problem, dels på grund av akut brist på rent dricksvatten som, men också eftersom många vattendrag är förorenade. Djur och fiskbestånd hotas av utrotning på grund av detta.

Några orsaker till vattenkrisen är utbyggnaden av dammar och kraftverk vid världens största floder, bevattningssystem, konstgödsel och växtgifter, särskilt i fattiga länder. Årets Stockholm Water Prize går till en man som jobbar för att göra vattnet renare i Indiens slumområden.

Den prisade Indiern heter Bindeshwar Pathak. För nästan 40 år sedan startade han den nyskapande rörelsen Sulabh Sanitation Movement och i dag har den mer än 50 000 medlemmar. Rörelsen arbetar bland annat för att skapa alternativa latriner som används i slumområden och kostnadseffektiva toalettsystem.

Stockholm Water Prize är ett internationellt vattenmiljöpris som delats ut varje år. Priset ges till en forskare, organisation, institution eller ett företag som lämnat ett väsentligt bidrag till bevarandet av världens vattenresurser. Det kan röra sig om vetenskaplig eller teknisk forskning eller genom konkreta resultat. Priset är 150 000 US-dollar och en kristallskulptur.

/Veronika Franzén

One response to “Indier prisad för renare vatten

  1. Tänk att det skall vara så svårt att bli profet i sitt eget land! Och tänk att vi måste gå över ån efter vatten! Vi har ju själva ska skapat, med hjälp av familjen Lindström, Clivus Multrum som fungerar alldeles strålande sedan mer än 50 år med hjälp av naturens egna förutsättningar! Men det är väl det sedvanliga komplexet som har att göra med Jantelagen, eller?

    Gilla