Astra Zeneca testar sig fram

Jag häpnar när jag öppnar dagens Sydsvenskan och läser artikeln om Astra Zenecas läkemedelstester i u-länder.

Under 2005 och 2006 genomförde Astra Zeneca läkemedelsprövningar för att vidareutveckla en av sina storsäljare, schizofrenimedicinen Seroquel. För att ta reda på om medicinen förebygger återfall rekryterades patienter från 26 forskningscentra i Ryssland, Ukraina, Polen, Bulgarien och Indien. Många av patienterna i studien lämnades helt utan medicinering!

Detta ger inte bara bad will till Astra Zeneca. Det kan också bli ödestigert för människor som är med i testerna! Att leka med medicineringen av schizofreni-patienter är rent skadligt. Hoppas verkligen att Astra Zeneca tar sitt sunda förnuft tillfånga och slutar med den här typen av tester. Företag generellt sett har ett ansvar att agera på ett föredömligt sätt!

Kritik mot Astra-tester i Ryssland/Sydsvenskan 26 mars 2009

/Veronika Franzén

Kommentarer inaktiverade.