Har svininfluensa att göra med svin i alla fall?

Dåliga produktionsvillkor vid grisuppfödning i Mexiko misstänks ligger bakom mutation av bakterier, såsom salmonella- och campylobacter, till svininfluensa.

Trånga utrymmen och dåliga hygienska förhållanden ger upphov till utbrott av sjukdomar som sedan i sin tur botas med antibiotika. Överanvändning av antibiotika i sin tur kan leda till antibiotikaresistenter bakterier ………och så slutar sig cirkeln.

Vem är det som drabbas? Inte svinen i alla fall….. Kanske dags att ge världens djuruppfödare incitament för att gå från billig massproduktion till ekologiskt djuruppfödande?

Det som slår mig i det här sammanhanget är likheten med Creuzfeldt Jakob sjukdomen och de fel , som vi gjorde på 1990 -talet när vi matade kossorna med animalisk föda för att öka produktionen.

Den globala organisationen Avaaz uppmanar människor att underteckna att upprop till WHO och FN:s livsmedelsorganisation FAO för att utreda och begränsa oetisk uppfödning av slaktdjur.

Läs mer:

Svininfluensa ett resultat av dåliga produktionsvillkor (Miljöaktuellt)

Avaaz – upprop

/Iris Rehnström

Kommentarer inaktiverade.