Bra med hög förbrukning

Det är kanske lite förvånande att i en miljöblogg propagera för hög bränsleförbrukning, men faktum är att det i många fall kan vara bättre med hög bränsleförbrukning än med låg. Det gäller framför allt vid godstransporter. Det beror på att bränsleförbrukningen inte ökar lika fort som lasten ökar, d.v.s. en fullastad lastbil drar mindre diesel per ton last jämfört med en halvfull lastbil. Trots denna enkla baskunskap finns det företag som försöker övertyga åkare att genomsnittlig förbrukningen är det bästa sättet att mäta om en förare kör miljövänligt eller inte. Om det vore så skulle det vara bra med många nästan tomma lastbilar på våra vägar. Det är självklart bättre att bilarna är färre och att de kör med full last eftersom det totalt sett sparar bränsle och utrymme på vägen.

Bakgrunden är att det är väl känt att hur föraren kör påverkar bränsleförbrukningen. Därför har man tagit fram utbildningar i sparsam körning, eller Eco Driving som det heter på trafikskolesvenska. Det är bra att man kan lära sig att köra sparsamt men tyvärr är det så att de flesta hemfaller åt gamla vanor ett par, tre månader efter kursen och då uteblir besparingen. För att råda bot på att man glömmer köra sparsamt så finns det tekniska hjälpmedel som rapporterar förbrukning m.m. till ägaren och visar förbrukning m.m. till föraren så att den blir påmind om att köra sparsamt. För lastbilar finns det en hel uppsjö tekniska hjälpmedel. För åkerierna är det lönsamt att investera i IT-stöd som mäter förbrukning m.m. och förhoppningsvis delar de med sig av besparingar som bonus till de chaufförer som kör sparsamt.

Vägverket har nu gått igenom systemet med teknisk uppföljning och alla alternativ på marknaden. Detta gör de för att underlätta för åkeriföretagen att välja rätt system. Läs själv i publikation 2009:63 ”Klimatsmart val av IT-stöd kan öka lönsamheten”. Visserligen skriver Vägverket i ett kort stycke att ” Att enbart använda medelförbrukning som ett mått på bra eller dåligt förarbeteende rekommenderas inte.” Nu får inte Vägverket favoritisera någon leverantör men de borde kunna sätta upp kriterier som diskvalificerar de som använder uppenbart felaktiga mått.

Markus Paulsson

2 svar till “Bra med hög förbrukning

  1. Bra skrivet, det är på tiden någon granskar alla dessa ”miljöbluffar” som i det goda samvetets namn prackar på oss lösningar och produkter som i realiteten bara förvärrar miljö- och klimatproblematiken.. Finns mycket mer att granska!

    Gilla

  2. Som filip k skriver så finns det många som försöker sälja sina tvivelaktga lösningar. Det jag tycker är svårast är att tränga igenom alla ordmattor, att förstå vad som som verkligen erbjuds och om det verkligen hjälper miljön eller om det bara är omskrivningar för gamla vanliga lösningar.

    Gilla