Hårdare miljökrav för nordeuropeiska fartygstransporter

Fartygstransporter anses delvis som positiva ur miljösynpunkt eftersom de är så energieffektiva jämfört med andra transportslag. Samtidigt är bränslet extremt smutsigt vilket ger stora mängder föroreningar. Sjöfarten bidrar idag med bl.a. utsläpp av svavel vilket leder till försurning och partiklar i luften som ökar risken för hjärt- och kärlsjukdomar och en för tidig död.
Bornholmstrafiken
Nu har FN:s sjöfartsorganisation IMO (International Maritime Organisation) beslutat att ställa krav på kraftigt sänkta halter av svavel i bränslet från 2015, från 1,5% till 0,1%. Detta kan tyckas positivt, men tyvärr gäller det bara Europas vatten från Engelska kanalen och norrut.

Det har därför blivit ett ramaskri bland svenska redare som anser att den svenska sjöfarten kommer att tappa konkurrensmässigt i förhållande till andra transportslag och inom EU då det rena bränslen är betydligt dyrare än det smutsiga. Den lågsvavliga oljan kan kosta uppåt 70% mer. Redarföreningen tycker att det är fel att samma regler inte gäller i hela EU och vill att IMO river upp beslutet. En utredning från Sjöfartsverket visar också att lastbilstransporter nu kan bli billigare än fartygstransporter. Dåligt med tanke på att dessa är sämre ur miljösynpunkt.

Här tål det att funderas på hur fartygstransporter kan göras mera attraktiva i förhållande till lastbilstransporter. Kanske skulle det hela lösa sig om båda transportslagen var med i samma utsläppshandelssystem. Och förutom handel med koldioxid skulle ett internationellt utsläppshandelssystem för sjöfarten, för svaveldioxid öka ”miljövänliga” fartygstransporters konkurrenskraft internationellt.

Läs mer:

/Marie Pettersson

Kommentarer inaktiverade.