CSR Skåne – ett nytt spännande företagsnätverk

CSR (Corporate Social Responsibility) är ett begrepp som kommer allt mer på tapeten och innefattar sociala, ekonomiska och miljömässiga aspekter av ett företags verksamhet. Fram till nu har det inte funnits något forum för att diskutera den här typen av frågor i Skåne och därför har Stiftelsen TEM startat ett nytt nätverk inriktat på just detta ämne.

Den 27 augusti gick uppstartsmötet för det nya TEM-nätverket CSR Skåne av stapeln. Intresset från företag och organisationer var stort och det var nätt och jämt att alla intresserade fick plats i TEM:s lokaler på Klostergatan i Lund.

Mötet inleddes av konsultchef Daniel Eriksson med en kort presentation av TEM varefter Iris Rehnström och Veronika Franzén presenterade CSR-begreppet. Därefter diskuterades det vilka ämnen som kan vara intressanta att ta upp inom nätverket. Förslagen från företagen var många och intressanta ämnen var t.ex; ansvarstagande för leverantörskedjan, hur man kan hållbarhetsrapportera enligt GRI, samt samarbete med frivilligorganisationer.

Efter ett mycket trevligt uppstartsmöte sattes 8 oktober som nätverkets första officiella träff. Ser fram emot många givande diskussioner framöver.

Läs mer på TEM:s hemsida

/Marie Pettersson

Kommentarer inaktiverade.