Samband mellan luftföroreningar och regn

På miljöaktuellts hemsida kan man läsa om att lätta regnfall har minskat med nästan en fjärdedel under de senaste 50 åren i östra Kina. Forskare från bland annat Sverige kan knyta förändringen till luftföroreningarna!

Riskerna det medför är bland annat torka och mindre skördar. Antalet regndagar per år har minskat med 23 procent på 50 år i vissa områden i östra Kina. Framför allt har de lätta regnfallen, under 10 millimeter, minskat. I hela landet har utsläppen till luften ökat med 800 procent under det senaste århundradet. Nu har en grupp klimatforskare från USA, Kina och Göteborgs universitet lyckats påvisa ett samband mellan det minskande regnet och luftföroreningarna.

 

Enligt forskarna beror det på mängden aerosol i atmosfären. Aerosol består av små partiklar med gas och vatten runt sig som kan binda regndroppar i molnen och i den nya studien har forskarna upptäckt att regndropparna var betydligt mindre där aerosolhalterna var höga. I vissa fall var de bara hälften så stora som normalt.

Mindre regndroppar har svårare att forma sig till moln som kan frigöra regnet och detta är orsaken till minskningen av de lätta regnen i Kina.

Kinas föroreningar ger mindre regn/ Miljöaktuellt

/Veronika Franzén

Kommentarer inaktiverade.