Nöjda anställda leder till ökat lönsamhet

Tidningen Forbes hänvisar i artikeln ”Shareholders Win When Employees Are Motivated” till en studie utförd av Michigans universitet som ägde rum under 2001 till 2007. I studien ingick 3490 deltagare från 841 företag rankade i the ”Wallstreet Street Journal 1000” index.  Studien visar att företag som satsar ökade resurser på sina anställda får nöjdare anställda som presterar bättre. Detta i sin tur visade sig ge direkt utslag på lönsamheten.

Slutsatsen som kan dras är att ett bra CSR-arbete, när det gäller intressentgruppen anställda, påverkar direkt organisationens lönsamhet. Ett sådant CSR-arbete kan exempelvis omfatta förmåner till anställda i form av en garanterad rimlig lönenivå kopplad till prestation, utbildning, friskvård, ökad medbestämmande, förmåner för den anställdes familjemedlemmar mm.

Läs mer:  Shareholders Win When Employees Are Motivated (Forbes)

                    Motivation ger lönsamma bolag  (CSR i praktiken) 

/Iris Rehnström

Kommentarer inaktiverade.