Nya rapporter om förorenade områden

Det har kommit en ny rapport från Naturvårdsverket; ”Att välja efterbehandlingsåtgärd”. Den beskriver utredningsprocessen för ett förorenat område och syftet är att ge en översikt när det gäller hur man kan ta fram ett bra beslutsunderlag för val av åtgärd.

Dessutom kan man nu få en vägledning i att bedöma miljö- och hälsorisker; ”Riskbedömning av förorenade områden”. Målet är vägleda kring vilka risker som finns, hur stora de är och vad som kan vara acceptabelt idag och i framtiden.

”Att välja efterbehandlingsåtgärd”

”Riskbedömning av förorenade områden”

/Veronika Franzén

Kommentarer inaktiverade.