Vem ska betala för klimatet?

Det här är den här frågan som antagligen kommer att stjälpa klimatförhandlingarna i Köpenhamn i december.

Problemet är att det varken råder enighet om vem som ska betala, hur mycket det kostar, eller hur det ska gå till att åtgärda klimatet. Det finns i dagsläget inget förtroende mellan i- och u-länder. I-länderna anser att u-länderna är korrumperade och vill ha kontroll över eventuella medel som avsätts, medan u-länderna vill ha medel utan motprestation i form av kontroll.

Jag tror inte att det senare skulle fungera. Vi vet ju t.ex. att biståndspengar tenderar att gå upp i rök så fort de inte är knutna till ett speciellt projekt. Jag kan förstå att u-länderna inte vill känna sig som ”andra klassens länder” och bli hunsade av oss i väst, men då måste de också kunna bevisa att de har förmågan garantera att 100% av framtida klimatbidrag också kommer att generera klimatprojekt och inget annat…

En annan viktig fråga är hur man ska få så många länder som möjligt att implementera de möjliga styrmedel som redan finns, t.ex. utsläppshandel och klimatskatter. För att hindra avskogning är det också viktigt att en ny skogsmekanism införs.

Kan det ske ett under i Köpenhamn?

Läs mer:

/Marie Pettersson

Kommentarer inaktiverade.