Företag – ovetande om hur nära de är en hållbarhetsredovisning

Vi här på TEM har gjort erfarenheten att många företag inte är medvetna om hur nära de är en hållbarhetsredovisning på C-nivån i enlighet med GRI:s riktlinjer. De flesta företagen i Sverige har i dagsläget ett bra miljöarbete, ett bra system för uppföljning och rapporterar på ett eller annat sätt om sin miljöprestanda. Det företagen inte verkar vara medvetna om är att GRI:s C-nivå lätt kan nås med en gedigen miljörapportering och 2 till Key Performance Indicators besvarade inom kategorierna socialt och ekonomi. En förutsättning är däremot att företagen är villiga att vara transparenta avseende företags – och ägarstruktur, beslutsprocesser mm.

Saken är den att statliga företag redan i dagsläget är tvungna att rapportera enligt GRI:s riktlinjer. Det kommer antagligen inte att dröja länge innan även det privata näringslivet kommer att ”drabbas” av rapporteringskraven. Då gäller det att ha framförhållning och att inte bli bli tagen på sängen.

Å andra sidan konstaterar konsultbolaget Hallvarsson & Halvarsson i sin årliga genomgång av vilken investerarinformation Europas största förstag publicerar på sina webbsidor att  företagen har blivit bättre på att publicera CSR relaterad information på sina webbplatser.Enligt genomgången kommunicerar nu 95 procent av Europas 150 största börsnoterade bolag CSR i en egen sektion på sina webbplatser. Bäst i Europa är två bolag med Sverigekoppling – Trelleborg och AstraZeneca.

Men som sagt man behöver inte vara en stor jätte och börsnoterad för att lyckas med sin hållbarhetsredovisning och sin dialog med intressenterna. Hör gärna av dig till mig på  iris.rehnstrom@tem.lu.se om du vill veta mer.

Vill ni läsa mer om Halvarssons undersökning läs: Allt fler företag lyfter fram sina CSR-frågor på sina webbplatser (CSR i praktiken)

/Iris Rehnström

Kommentarer inaktiverade.