Konsumtionshetsen driver miljöproblemen

De miljöproblem vi har idag beror i mångt och mycket på befolkningsutvecklingen och drivs av vår ständigt ökade konsumtion. En ny rapport från Worldwatch Institute visar på utvecklingens allvarliga konsekvenser. Risken är att konsumtionskulturen hindrar alla politiska försök att komma till rätta med klimatförändringarna. Den överdrivna konsumtionskulturen är snart det absolut största hotet mot planeten jorden.

Om vi inte inser att våra miljöproblem, allt från klimatförändringar till avskogning, drivs av ohållbara vanor så kommer vi inte att kunna lösa den ekologiska kris som hotar vår civilisation.
Erik Assadourian

Jag tror att dessa slutsatser är riktiga. Frågan är bara hur man kommer ur den här konsumtionsspiralen. Såg ett inslag på Aktuellt för en tid sedan om en familj som avhållit sig från all ”onödig” konsumtion ett helt år. Detta debatterades efteråt och slutsatsen var att det var alldeles utmärkt ur miljöperspektiv, men att våra ekonomiska system skulle kollapsa om alla gjorde så här. Tyvärr är det så att mycket av vår välfärd är baserad på en viss mängd konsumtion. Men finns det då ett sätt att växla över till en ”grön välfärd” som är hållbar i längden?

Läs mer:

/Marie Pettersson

Kommentarer inaktiverade.